Школите на Стопанската комора за бизнис лидери и развој на мали и средни бизниси ги завршија 49 претприемачи

Во Стопанската комора на Северна Македонија од лани е формиран Советот за високо образование и стратешки истражувања заради зголемување на вештините и знаењата на менаџерите од повеќе нивоа на сите компании.

Во рамките на овој Совет развиени беа две Програми. Првата програма за бизнис лидери која има за цел унапредување на вештините на претприемачите од средните и големите компании и втората за зголемување на вештините на претприемачите од малите и средни бизниси.

Како што соопштија од Комората, двете школи стартуваа со предавањата на 9-10 декември 2021 година, а успешно завршија со свечено доделување на сертификати на учесниците на 7-9 јуни 2022 година. Вкупниот број на поминати учесници од двете програми беше 49 учесници од 35 компании, преку 14 модули и 74 предавачи во двете програми.

На свеченото доделување на сертификатите се обрати претседателот на Стопанската комора на Северна Македонија, Бранко Азески кој воедно имаше предавање на темата за лидерство. Тој истакна дека Комората направи голем исчекор со создавањето на едно вакво тело кое во иднина ќе продуцира врвни менаџери со лидерски способности за развој на нашата економија.

Потпретседателката на Стопанската комора на Северна Македонија и ментор на Програмата за бизнис лидери,  д-р Јелисавета Георгиева Јовевска, на завршницата од обуките им се заблагодари на двете групи на слушатели кои и во услови на пандемија од ковид-19, шест месеци, со физичко присуство беа активни и со своето присуство ја збогатија целата содржина. Таа им порача дека токму тие во периодот кој доаѓа треба да бидат авангардата за промени во насока на создавање поголема конкурентност на македонските компании.

Претседателот на Советот за високо образование и стратешки истражувања и ментор на Програмата за бизнис лидери, д-р Глигор Бишев на доделувањето на сертификатите нагласи дека со овој Совет и целиот изминат ангажман кој го имавме во Комората создадовме можност за унапредување на најважниот фактор за раст и развој на една компанија и дадовме голем придонес кон зголемување на вештините на претприемачите од различни сектори. Бишев порача дека овие Школи ќе продолжат да се организираат и во следниот период со нови заинтересирани кандидати.

Ментори на Програмата за развој на мали и средни бизниси беа м-р Антонета Манова Ставреска и д-р Ристо Јаневски. Јаневски и на завршницата на доделувањето на сертификатите го искажа своето задоволство од интерактивноста и врежувањето на учесниците и истакна дека Стопанската комора на Северна Македонија им стои на располагање и на сите учесници и на сите заинтересирани страни во следниот период по завршување на овие едукации за дополнителни консултации и размена на искуствата и знаењата.

Во Програмата за бизнис лидери беа обработени 7 модули на следните теми: 1. Мотивациски говори-моето лично искуство, 2. Интерпретација на макроекономскте показатели (интерпретирање на економски индикатори потребни за бизнисот), 3. Интерпретација на корпоративните финансии, 4. Корпоративни вредности во компанијата, 5. Лидерство: принципи, типови и теории на лидерство-Успешни приказни, 6. Техники на преговарање и 7. Комуникација, промоција и маркетинг (теоретски и практичен/индивидуален дел)

Во Програма за развој на мали и средни бизниси, исто така имаше 7 модули, а темите беа следните: Практични аспекти на работењето на малите и средни бизниси, 2. Градење на тимска работа, 3. Современи модели за развојно менаџирање со финансиите и ефектни менаџмент-техники за финансирање на растот и на развојот на малите и средни бизниси, 4. Проектно работење, дефинирање на матрицата (цели-активности-индикатори-резултати), финансирање на ефикасноста на компанијата (презентација на кредитните линии и грантовите за зголемување на ефикасноста и извозната конкурентност на компанијата), 5. Рециклирачка економија, обновливи извори на енергија, нови технологии (регионални и светски трендови), зголемување на конкурентноста и ефикасноста на компанијата и 7. Комуникација, промоција и маркетинг (теоретски и практичен/индивидуален дел).

Предавачи на сите модули беа успешни менаџери на компании, наши врвни експерти на наведените теми кои работат во земјава и странство, академици, реномирани професори…

Во периодот кој следува Советот за високо образование и стратешки истражувања ќе ги промовира поединечно сите претприемачи кои успешно ги завршија двете Школи за унапредување на нивните вештини.

Советот продолжува со организирање на новите шестмесечни програми со збогатени содржини и уште поголем број на предавачи-експерти од месец ноември 2022 година.

Со појавата не енергетската криза многу земји отстапија од зацртаните планови за намалување на емисиите на стакленички гасови.

повеќе

Работите во Македонија забегаа до тој степен што за нив мора да се пишува отворено, „револуционерно“.

повеќе

Минатата недела во јавноста се актуелизираше дискусијата за концептот на даночната реформа.

повеќе