Стопанска комора на Македонија

Сајбер безбедноста пред сѐ

Денеска во организација на Здружението на информатичко комуникациските технологии и амбасадата на Соединетите Американски Држави, во Стопанската комора на Македонија се одржа состанок на телеком операторите Македонски телеком, Оне.ВИП и Телекабел, и МАСИТ, со експерти за сајбер безбедност од САД.

Тимот од експерти за сајбер безбедност од Институтот за софтверско инженерство Карнеги Мелон, ја посети Стопанската комора на Македонија и пројави интерес за информации со заинтересираните страни во сајбер-безбедноста во земјата. Првенствено се разговараше за безбедноста во комуникациите и координацијата помеѓу засегнатите страни од сајбер-безбедноста и ангажманот со други чинители, вклучувајќи го и приватниот сектор, секторите на инфраструктурата и меѓународната заедница. Целта е да се развие патоказ или акционен план за развој на капацитетот за сајбер безбедноста, информации за утврдување на моменталните способности, заедно со понудените услуги и целите за развој на капацитетите.

Претседателот на Здружението на информатичко комуникациските технологии,  Благој Христов ја презентираше улогата и капацитетот на Здружението, посебно на телеком операторите, во дигитализацијата на процесите во стопанството, општеството и државата, во целина.  Телеком операторите постојано инвестираат и издвојуваат значителни средства во модерна технологија за обавување на својата дејност, но и за сајбер безбедноста. Особено е значајна поврзаноста на нашите телеком оператори со технолошките достигнувања и примената на врвна технологија, поврзана со централите на своите корпорации во странство.

Здружението на информатичко комуникациските технологии при Стопанската комора на Македонија, со телеком операторите, постојано учествува во работењето на Министерството за информатичко општество и администрација, за припрема и изготвување на основните документи од областа на сајбер безбедност. На државно ниво направена е потребната законска регулатива. Во процес на подготовка е Национална стратегија за сајбер безбедност 2018-2022 и Акционен план за сајбер безбедност 2018-2022. Во стратешките документи ќе се опфатат активности за ефективни и ефикасни капацитети за сајбер безбедност, заштита и превенција, сигурност за економски развој, доверба и достапност, и правната сигурност.

Здружението е посебно заинтересирано за натамошен и постојан контакт и соработка со претставниците на Амбасадата на Соединетите американски држави во Скопје и експертите за сајбер безбедноста, во насока на поддршка во know-how, презентирање и креирање на свесност, како и во изградбата на капацитетите. Оваа поддршка е неопходна за да важните прашања во делот на сајбер безбедноста многу брзо и успешно се преточат во пракса и бидат усвоени од релевантните чинители.

И покрај тврдењата на американскиот претседател Доналд Трамп, американската разузнавачка заедница веќе долго време ја смета појавата на пандемии како една од најголемите закани.

повеќе

Кога ќе заврши пандемијата, очекувајте државите да се вратат со поголема власт и поголем легитимитет.

повеќе