Регионална соработка за создавање квалификувана работна сила според барањата на реалниот сектор

Стопанската комара на Македонија, во рамките на проектот „Кон регионални стандарди на занимања - КОН РЕГОС“, започна заедничка соработка со земјите од Западен Балкан во областа на образованието за создавање зеднички регионални стандарди на занимања и обезбедување квалификувани кадри кои ќе одговорат на барањата на бизнис заедницата од овој регион, на дводневната конференцијата што се одржува во Белград, денес и утре.

Проектот е финансиран од австриската Агенција за развој со цел креирање заеднички стандарди на занимања за оние занимања кои се побарувани од бизнис секторот во земјите од Западен Балкан со што се продлабочува и интензивира соработката во рамките на образованието, како битен фактор за економски раст и развој на земјите од Западен Балкан и поголема конкурентност во регионот. Со ова се оди чекор напред во остварување на зацртаните цели за создавање на еден регион- една економија , имајќи предвид дека на средбата учествуваа претставници од коморите на Македонија, Црна Гора, Република Србија, Република Албанија, Босна и Херцеговина и Република Косово, Секретаријатот на Коморскиот инвестициски форум (КИФ), претставници од образовните институции за стручно образование и обука, и Секретаријатот на Иницијативата за образовни реформи во Југоисточна Европа (ЕРИ СЕЕ).

Првата средба во рамките на проектот беше посветена на креирање заедничка регионална рамка за развој на регионални стандарди на занимање и потпишување на договор за соработка помеѓу земјите од Западен Балкан. Во рамките на настанот во Белград, оперативниот директор на Стопанската комора на Македонија, м-р Анета Трајковска, ја презентираше состојбата и потребата на реалниот сектор за стручни и квалификувани кадри и потребата и значењето на учеството на реалниот сектор во изработката на стандардите на занимања.

На средбата беа елаборирани процесите што ќе се одвиваат на регионално ниво за успешен развој на регионалните стандарди на занимања (со поддршка на надворешни експерти). Исто така на средбата се дефинираа националните и регионалните активности и се изработи план за идните чекори што ќе се преземаа во рамките на проектот.

Македонските граѓани конечно го гледаат крајот на илузијата што им се продава од осамостопјувањето до денес.

повеќе

Министерот за финансии не треба да е кум, баџанак, шура, братучед или самиот тој, бидејќи треба да даде отпор на честите политички, но не и економски барања на членовите на владата.

повеќе

Зрелоста на еден народ е да препознае кога протестите за замена му ги продаваат како протести за промена. 

повеќе