Статистика

Пад на прометот во трговијата со храна, пијалаци, тутун...

Трговијата на мало со храна, пијалаци и тутун во јуни годинава споредено со истиот месец лани бележи пад во прометот, номинално за 3,3 отсто, а реално за 7,4 проценти.

Според Државниот завод за статистика, намален е прометот и на трговијата на мало со непрехранбени продукти, освен гориво – номинално за 3,8 отсто, а реално за 3,5 проценти, во трговијата на мало, освен трговија со горива, номинално за 3,6 отсто, а реално за 5,4 проценти, како и во трговијата на мало со автомобилски горива, номинално за 42,4 отсто, а реално за 31,4 проценти.

Нашиот капацитет за справување со општи кризи е ограничен. Дали здравството е немоќно, или ние не можеме да се прилагодиме на промени?

повеќе

 За базата во Ново Село, Бугарија не добива ни долар за закупнина, а отворени се и бројни прашања за животната средина.

повеќе

Се поставува прашањето, дали треба да се жртвува слободата за сметка на жртвите кои се последица од вирусот, кој не можеме да го спречиме освен со строги санкции и мерки?

повеќе