Нова услуга на Уни банка, „мој банкар“ за правни лица

УНИ банка промовира нова услуга за правни лица. „Мој банкар" - професионална, персонализирана и постојана поддршка во извршување на секојдневните банкарски активности на компаниите. Преку оваа услуга, компаниите добиваат полесен, побрз и поедноставен пристап до користење на сите продукти на банката како и стручни консултации поврзани со нивните редовни деловни активности. За лојалните клиенти на Банката оваа услуга е без надомест.

Дополнително, за правните лица, УНИ банка промовираше бизнис кредит 12-ка. Кредитот е со флексибилна отплата до 12 години и грејс период до 12 месеци, според потребите и можностите за отплата на секоја компанија, со цел исполнување на инвестициските потреби и финансиско стабилизирање.

Заинтересираните клиенти можат да добијат информации на телефоните 02/3 204 323 и 02/3 111 111 или да закажат иницијален состанок, со својот иден „мој банкар“ преку адресата [email protected].

Комерцијален текст

Во последните 30 години сите политички партии, независно од тоа колку демократски се претставуваат во своите програми, на државата гледаат како на инструмент, што е пак првиот сигнал, чекор кон авторитарност.

повеќе

Ако денес направиме една историска книжевна паралела, драмското дело на Стефановски ќе го квалификуваме како антологиски бисер, кого и сегашните и идните генерации ќе го чуваат како неодминлив столб на целокупната македонска драмска литература.

повеќе

За првпат во историјата на албанската демократија, една иста партија ќе биде на чело на земјата три последователни мандати. 

повеќе