НИКОБ лаб со уште подостапни цени и услуги од мрежата на Фондот

НИКОБ медикал и НИКОБ лаб ја проширува соработката со Фондот за здравствено осигурување за поголема достапност, цени и квалитет на лабораториските услуги.

 

Лабораторијата ПЗУ Никоб лаб склучи договор со Фондот за изработка на биохемиски анализи опфатени со Лабораторискиот упат ЛУ1-а, ЛУ1-б, ЛУ1-в и ЛУ2: седиментација на еритроцити, крвна слика со диференцијална крвна слика, уринарен статус со седимент, глуциден статус, глукоза во серум (гликемија), липиден статус, вкупен холестерол, триглицериди, деградациони продукти, уреа во серум, креатинин во серум, ензимски статус, AST аспартат аминотрансфераза, ALT Аланин аминотрансфераза, електролитен статус во серум, железо, тест за бременост ß HCG во серум.

Со лабораториски упат ЛУ1- б: гликолизиран хемоглобин (HbA1C) со шифра на услугата БА 4/3 се упатуваат и примаат само пациенти со воспоставена дијагноза diabetes mellitus, тирепстимулирачки хормон (TSH) со шифра на услугата БА 11/16 се упатуваат и примаат само пациенти со воспоставена дијагноза на хипотиреоза, гликоза толеранс тест (OGTT), серумски туморски маркери за простата(PSA).

Со лабораториски упат ЛУ1-в: хормонален статус со шифра на услуга БА 11, тумор маркери со шифра на услуга БА 16 ОГТТ.

„Остануваме лидери во тестирањето на ковид-19, брзи и квалитетни со најдостапни цени и најквалитетни услуги“, велат од НИКОБ.

Комерцијален текст

Минатата недела во јавноста се актуелизираше дискусијата за концептот на даночната реформа.

повеќе

Војната во Украина ја разоткри вистината за Русија, но и вистината за Европа. 

повеќе

Несанкционирањето на овој говор доведува до повторување, ширење и злоупотреба на овие аномалии како еден вид „нормализиран“ начин во политичката борба против поединци и групи со различни мислења.

повеќе