Финансиски движења во третиот квартал

НБРМ: Поумерено влијание на корона кризата и благ пораст на инфлацијата

Влијанието на зравствената криза врз економската активност во третиот квартал е поумерено, покажуваат податоците со кои располага Народната банка, кои упатуваат и на постепено закрепнување на економијата. Сепак, Централната банка предупредува дека реалниот БДП во првата половина од годината се намалил повеќе од прогнозираниот процент.

„Согласно со објавените проценети податоци за БДП, во првата половина од 2020 година реалниот БДП се намали за 6,4 отсто на годишна основа, што е сепак малку послабо остварување во однос на априлските проекции, поради отстапувањето за првиот квартал. Во однос на економската активност во третиот квартал на 2020 година, тековно расположливите високофреквентни податоци за периодот јули-август 2020 година, општо земено, упатуваат на поумерени негативни ефекти од здравствената криза врз економската активност, а во споредба со претходниот квартал движењата во домашната економија се поповолни. Имено, во услови на постепено олабавување на рестриктивните мерки против ковид-19 и преземените мерки за поддршка на економијата, податоците за овој период покажуваат значително забавување на годишниот пад на индустријата, градежништвото, прометот во угостителството, а делумно и кај прометот во вкупната трговија, наведуваат од Народната банка".

Во однос на промените кај потрошувачките цени, остварувањето во септември 2020 година со годишна стапка на инфлација од 1,9 отсто е повисоко во однос на априлската проекција

Девизните резерви и понатаму се на соодветно ниво и се одржуваат во сигурната зона. Од Народната банка наведуваат дека во текот на третиот квартал на 2020 година, главните фактори на промена на девизните резерви (приспособени за ценовните и курсните разлики и ценовните промени на хартиите од вредност) беа редовната отплата на обврските на јавниот сектор кон странство и интервенциите на девизниот пазар од страна на Народната банка. Во почетокот на октомври годинава е остварен прилив на сметката на државата од околу 80 милиони евра, во вид на заем во рамките на макрофинансиската помош од Европската комисија.

Податоците за менувачкиот пазар заклучно со септември упатуваат на пониски остварувања кај приватните трансфери во однос на проектираните за третиот квартал. Истовремено, податоците за надворешнотрговската размена заклучно со август упатуваат на можност за остварување трговски дефицит главно во согласност со очекуваниот според априлската проекција.

Според финалните податоци за август кај вкупните депозити има месечен пад од 1,1 отсто, наспроти растот во претходниот месец (0,3%), додека кај кредитите на приватниот сектор во август забележаа месечен пад од 1,4 отсто наспроти растот во претходниот месец од 0,7 отсто.

Податоците на Народната банка покажуваат дека во Буџетот во периодот јануари-август е остварен дефицит од 34.914 милиони денари и дека буџетскиот дефицит во најголем дел е финансиран преку користење странски заеми, при што дел од приливите се задржани како депозити на државата кај Народната банка. Воедно, додаваат, во овој период, државата дополнително се задолжи на домашниот пазар на државни хартии од вредност и кај домашните банки.

Остварениот буџетски дефицит за првите е осум месеци од годината претставува 61,7 отсто од дефицитот предвиден со октомврискиот ребаланс на Буџетот за 2020 година, којшто е во собраниска процедура.

Ако имаме предвид дека секој збор има свое значење, тогаш оваа „железна завеса" кон Бугарија, за која зборува премиерот дека била подигната од Југославија, се доведува во корелација со Берлинскиот ѕид. А, железната завеса помеѓу двете германии доведе до нивно обединување.

повеќе

Јас, Ангела Илиевска , учесник во повеќе протестни движења низ годините наназад, со себе го носам товарот на мојата личност и идеалите кои ги застапувам низ сите тие движења.

повеќе

Германија не го негира своетo фашистичко минато, ниту дека ја окупирала Франција, па следствено, не се ни менувани ни учебниците во обете земји, ниту се бришани делови од споменични натписи.

повеќе