На листата должници на УЈП, најбројни се јавните претпријатија

Управата за јавни приходи ја објави најновата листа на должници за долгови доспеани до 31 јули и неплатени до 31 октомври по основ на ДДВ и данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување, акцизи и царини.

На листата повторно бројни се јавните претпријатија. ЈП за одржување магистрални и регионални патишта должи дури 259 милиони денари, Јавното комунално претпријатие Тетово должи 159 милиони денари, Македонска радиодифузија должи 25 милиони денари, Водостопанство на Македонија должи 8 милиони денари, МРТ 21 милион денари...

ЕУ, свесна за демократскиот дефицит на земјите од Западниот Балкан (но и останатите, претежно економски проблеми), како да тежнее кон формирање блиски, но и специфични односи со овој регион, без полноправно членство.

повеќе

Нарушени се човековите права и слободи, нема владеење на правото и правосудството, кои треба да бидат основа на процесот.

повеќе

Поентата на глобализмот е максимално економско вмрежување во десетици економски сојузи на секоја држава.

повеќе