Kотaција на приватна емисија на обврзници од 5 милиони евра на УНИ банка

УНИ банка АД Скопје издаде хибриден капитален инструмент познат и како перпетуална обврзница, со цел зголемување на основниот капитал на банката. Овој финансиски инструмент ги обединува карактеристиките на обичните акции и на облигационен инструмент и е прв од ваков вид на македонскиот финансиски пазар, но истиот е добро познат во меѓународната практика.

„Издавањето на оваа перпетуална обврзница, ќе ѝ овозможи дополнителна можност на УНИ банка АД Скопје, да го продолжи својот раст и да ги зголеми својот пазарен удел и добивката“, истакна Владислав Хаџидинев, извршен директор на УНИ банка.

Вкупната вредност на перпетуалната обврзница изнесува 5 милиони евра, а годишната камата е 9% за првите 5 години. Од 1 март година, перпетуалната обврзница е котирана и со неа може да се тргува на Македонската берза, со што пристапот до истата е овозможен до сите потенцијални вложувачи.

Ова го објавија претставници на финансиската институција на настанот организиран во хотелот Хилтон во Скопје. На него присуствуваа клиенти, претставници на институции и партнери на УНИ банка,  како и познати претставници на деловниот свет во земјата.

 

Плаќањето на вработените на час наместо месечно помага да се зголеми нивната плата со тоа што ќе се вреднува работното време поефикасно.

повеќе

Нема пазар доколку нема информации. Дајте ги информациите за пазарот на грозје.

повеќе