Комерцијална банка со најповолен потрошувачки кредит на пазарот

Потрошувачки кредит со најповолни услови на пазарот нуди Комерцијална банка АД Скопје. Слушнавте ли за нашите нови каматни стапки? Фиксна каматна стапка во првите две години од 4,9% годишно и променлива од 5,9% годишно за остатокот од периодот на отплата.

Потрошувачкиот кредит е до 30.000 евра со ЕУР клаузула и се нуди со рок на отплата до 120 месеци доколку се аплицира до 30.09.2019 година.

Кредитот е наменет за вработени во редовен работен однос на неопределено време и вработени на определено време со непрекинат стаж од најмалку 12 месеци во конкретната фирма.

Барателите кои уредно ги измируваат своите кредитни обврски и имаат кредитна способност, можат да извршат рефинансирање  на повеќе обврски преку овој атрактивен кредит на Комерцијална банка АД Скопје.   

Повеќе информации за кредитот може да добиете на следниот линк: https://www.kb.com.mk/Default.aspx?sel=2339&lang=1&uc=1

Комерцијален текст

Два месеци по недобивањето датум за преговори за членство на Македонија во ЕУ, малку знаеме која беше улогата на Бугарија во тоа.

повеќе

И покрај сите обиди, темата „Закон за јазиците" не „лепи".

повеќе

Дали ние, луѓето, сакаме да продолжиме да живееме добро и безбедно на оваа планета?

повеќе