Реконструкција на трансформаторската станица

Ќе се обновува опремата во „Битола 2“ која е во функција 38 години

АД „МЕПСО" ќе ја реконструира 400/110 kV трансформаторска станица „Битола 2", која има витално значење за енергетскиот сектор во земјава. Со реконструкцијата старата опрема, која е во функција веќе 38 години, ќе биде заменета со нова високонапонска опрема за што ќе бидат вложени 3,18 милиони евра.

Од сумата во износ од 3.18 милиони евра, 2.2 милиони евра се сопствени средства на АД МЕПСО, а останатите се кредит од Европската банка за обнова и развој. Според договорот, проектот треба да заврши во рок од три години, а за реконструкцијата е задолжен хрватски „Далековод" кој е избран за најдобар понудувач. Од компанијата велат дека старата опрема не е заменета 38 години.

Договорот за реконструкција денеска во Скопје го потпишаа генералната директорка на АД МЕПСО Ева Шуклева и претставникот на „Далековод", Никола Маџар, а на чинот на потпишување присуствуваше и министерот за транспорт и врски Благој Бочварски.

Со договорот за реконструкција се опфатени 400 kV како и 110 kV разводни постојки во ТС „Битола 2". Притоа ќе бидат набавени и монтирани 25 разделувачи на сите 9 полиња и 14 потпорни изолатори за 8 полиња во 400 киловолтната разводна постројка, а во 110 kV разводна постројка ќе бидат набавени и монтирани 42 разделувачи на сите 14 полиња и 75 мерни трансформатори на 13 полиња .

Според генералната директорка на АД МЕПСО, ова вложување е уште едно во низата инвестиции за стабилен и доверлив систем, за да се сведат на минимум ризиците од испади и прекини во снабдувањето со електрична енергија, како и да се намалат трошоците во работењето на компанијата.
ТС „Битола 2" има стратешко значење во енергетскиот систем на земјава бидејќи на неа се приклучени РЕК Битола како најголем производител на електрична енергија во земјава, како и рудниците Суводол и Брод – Гнеотино.

Во оваа трафостаница влегува и еден од двата 400 киловолтни далекуводи со кои нашиот национален електропреносен систем е поврзан со електроенергетскиот систем на Грција.

Во моментов, мал број проекти или иницијативи во Македонија се фокусираат на тоа како универзитетите ги подготвуваат студентите за општествена одговорност и за граѓанскиот статус.

повеќе

Попис на населението во 2020 треба да има, затоа што тоа утре може да биде услов за Македонија да чекори напред кон ЕУ.

повеќе

Северна Македонија, исто така, мора да се придвижи кон енергетска независност, користејќи обновливи извори на енергија кои нема да му наштетат на кревкиот екосистем во оваа прекрасна земја.

повеќе