К-15 само за 27.000 вработени во државната управа и судовите, не и за здравство, полиција, одбрана...

Во ребалансот на буџетот предвидени се 4 милиони евра за исплата на К-15 за државната администрација, или по 150 евра за 27 илјади вработени во јавниот сектор од вкупно вработени 132.000. Предвидена е исплата на К-15 само за членовите на Синдикатот на управата, правосудните органи и здруженија на граѓани (вработени во министерствата, општините, судовите, обвинителствата, државното правобранителство, казнено-поправни и воспитно-поправни установи, центрите за социјална работа, јавните установи...).

Во февруари 2020 година Овој синдикат потпиша грански колективен договор со Владата со кој е предвидена и исплата на регрес за годишен одмор.

Од УПОЗ велат дека овој колективен договор има сила на закон и дека ако не се исплати регресот, работниците може да го бараат по судски пат.

Ова значи дека К-15 нема да има за вработените во образование, здравство, полиција и одбрана и јавните претпријатија формирани од единиците на локалната самоуправа. Вработените во овој дел од јавниот сектор имаат посебни синдикати и не се опфатени со овој колективен договор.

Токму вработените во образованието, здравството, полицијата, одбраната и комуналните претпријатија за време на пандемијата одеа на работа за разлика од вработените во управните органи кои одеа во смени или повремено и не одеа на работа.

Алчноста за максимизирање на површината на градење ја помина „црвената линија“. Градот полека ја сече гранката на која седи.

повеќе

Пристигна барањето од етничкиот албански фактор во политиката за тоа да има промена во химната, знамето и грбот на државата.

повеќе

Доколку најмоќните луѓе во земјата (вклучително и претседателот Милановиќ) не престанат со вербалните напади и притисоци врз новинари и медиуми, се плашам дека Хрватска ќе појде по стапките на Унгарија, Полска и Словенија во однос на (не)слободата на медиумите, што секако не е европски, туку автократски пат.

повеќе