Исполнете ги соништата за следната година на вашите најмили со Коко инвест

Како што се наближува Новата година, почнуваме да размислуваме за нови почетоци и за сето она што не сме го оствариле во изминатите 12 месеца. Годината што ни претстои ја гледаме како можност за свеж старт и за исполнување на долгогодишните соништа, а нема ништо поважно од сигурноста и од иднината на најмилите. Соништата на нашите деца се сериозна инвестиција. Вложувањето во поквалитетен живот на децата е најмудра одлука во текот на живеењето, а се поставува и прашање каде правилно да инвестираме за да имаме максимални придобивки.

Животното осигурување за деца вклучува две компоненти - осигурување и штедење, така што родителите, како и потесното семејство, можат да го договорат за децата и за внуците, за да им помогнат да ги направат првите сериозни чекори во натамошниот живот. Вредноста на детското штедно осигурување никогаш не старее и не се губи, за разлика од сите материјални вредности што би ги купиле. Затоа што побрзо треба да се склучи договор за детско осигурување, за да можат да се акумулираат повеќе средства во текот на годините.

 „Кроациа осигурување - живот“ ви нуди безбеден начин да создадете капитал во насока на обезбедување најдобра едукација на своето дете. Со склучување на Коко-полисата од најрана возраст на своето дете, испланирајте ги заштедите и исплатите за негово образование, на начин приспособен на образовното патување. Со оглед на зголемените трошоци за образование, осигурувањето се наметнува како нужност за навремено постепено планско штедење.

 Комерцијален текст

Коко инвест осигурување на животот претставува единствена можност да ги осигурите своите најмили од ризиците што ги носи детската игра и притоа да заштедите за нивната иднина. Ексклузивноста на овој производ се состои во поврзаноста на штедната и осигурителната компонента. Се работи за полиса согласно со вашата потреба, која овозможува временски и просторно неограничено осигурување, со можност за остварување атрактивен принос со умерен ризик и професионално управување со средствата на фондот.

 

Корисници на Коко инвест можат да бидат деца од едномесечна возраст, па сè до 13 години (максимум до 25-годишна возраст на детето). Минималната премија за повеќекратна уплата изнесува 300 евра, додека минималната премија за еднократна услуга е 2500 евра. Постои и можност за избор на динамиката на плаќањето и сумата што се уплаќа. Исто така, детето е единствен корисник на средствата, и осигурувањето е временски и просторно неограничено.

 

Дополнителни бенефиции се можноста за зголемување на осигурената сума во висина од 3 процента за постигнат одличен успех во средно образование, како и двојна осигурена сума при несреќен случај на двата родитела на осигуреникот истовремено и исплата на осигурената сума во случај на несакани последици за договорувачот. Постои и опција за вклучување дополнителни компоненти за осигурување: дополнително осигурување во случај на незгода/повреди и дополнително осигурување во случај на операции. Полисата опфаќа и осигурително покритие на ризикот од смрт на осигуреникот предизвикан од ковид-19.

 

 

Македонскиот народ мора да ја заштити автокефалноста на својата Македонска православна црква - Охридска архиепископија, како еден од носечките елементи на неговиот идентитет, од сите загрозувања од Фанар, од СПЦ и другите меѓународни црковни и други чинители. Време е за нов Македонски црковно-народен собир, како во 1945 година.

повеќе

Сите политичари и безмалку сите новинари во Македонија, се со став дека нема или поточно не е можен план Б во преговарањето за влез во ЕУ со Бугарија.

повеќе

(Насловот е на турски со причина, во превод, „писмо или револвер“.)

повеќе