Елколект со екоакција за собирање на отпадни батерии во 25 основни училишта низ земјава

Суперхероите од нашите училишта со поддршка на Елколект ќе ја чистат животната средина од отпадните батерии.

Од оваа пролет, заклучно со месец ноември, компанијата Елколект започна голема еко акција за собирање на отпадни батерии во 25 основни училишта низ 11 општини во Македонија.

Од оваа пролет, заклучно со месец ноември, компанијата Елколект започна голема еко акција за собирање на отпадни батерии во 25 основни училишта низ 11 општини во Македонија.

Општините кои се опфатени со оваа еко акција се: Битола, Куманово, Охрид, Гази Баба, Струмица, Босилово, Крива Паланка, Ранковце, Василево, Дебрца ,  и Ново Село .

Во соработка со училиштата, компанијата Елколект подготви едукативно - информативен материјал и наменски еко кутии кои се веќе поставени на видливи места во училишните згради. Во еко кутиите учениците ќе ги оставаат отпадните батерии кои се создаваат во нивните  домаќинства и на тој начин ќе спречат протекување на опасните супстанции како цинк, литиум, олово, кадмиум и жива што се содржат во батериите да ги загадат почвата, подземните или површинските води.

 

 

Компанијата Елколект како лиценциран колективен постапувач со отпадна електрична и електронска опрема и отпадни батерии и акумулатори, континуирано презема конкретни чекори за подигање на јавната свестпрвично кај децата за неопходноста од примарна селекција  на отпадните батерии и нивно немешање со останатите видови отпад.

Целта на Елколект при спроведување на оваа голема еко акција е да го поттикне создавањето на добри навики кај децата уште во раната возраст и да го намали количеството на отпадни батерии кои ќе завршат во животната средина.

Оваа акција Елколект во Битола ќе ја спроведе во училиштата „Стив Наумов“,„Климент Охридски“, „Даме Груев“, „Коле Канински“,„Тодор Ангеловски“.Во Дебрца акцијата ќе се спроведе во село Белчишта“, додека во Босилово во училиштето „Гоце Делчев“. Во Крива Паланка акцијата ќе биде во ОУ „Јоаким Крчовски“,во Ранковце во ОУ„Христијан Тодоровски Карпош“, а во  Василево во ОУ„Гоце Делчев“. Во Куманово акцијата ќе се спроведе во училиштата „Христијан Тодоровски Карпош“,“Браќа Миладиновци“,„Крсте Мисирков“,„Кочо Рацин“,„Јеоним де Рада“.

Во скопската населба Гази Баба акцијата ќе биде во училиштата „Григор Прличев“,„Наум Наумовски –Борче“,„25 Мај“,„Стив Наумов“,„Крум Тошев“, додека во Струмица во ОУ„Сандо Масев“ и „Видоје Подгорец“.  Во Охрид акцијата ќе биде во ОУ„СВ.Климент Охридски“ и „СВ.Климент Охридски“ и во Ново Село во ОУ„Манус Турновски“.

                                                                               Комерцијален текст

Македонија не е само наслов. Таа е стратегиски партнер во еден регион во кој на САД им се потребни пријатели. Таа копнее за членство во НАТО, а нејзините млади луѓе ја прифаќаат американската култура - музиката, бургер кингот и англискиот јазик - како своја, вели Рејчел Г. Коен за Бостон глоуб.

повеќе

Операциите направени кај повеќето интерсексуални новороденчиња е од козметички причини.

повеќе

Внимателноста во водењето на преговорите за името и изјавите околу нив сега е повеќе од нужна.

повеќе