Димковски: Младите земјоделци ќе бидат ослободени од закупнина на државно земјиште

Со измените и дополнувањата на Законот за земјоделско земјиште се овозможува изградба на објекти за промоција на земјоделски производи и објекти за спортско-рекреативни активности, соопшти на денешната прес-конференција министерот за заемјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски.

Оваа реформа, според него, директно ќе влијае врз зголемувањето на инвестициите во руралниот туризам, главно преку искористување на средствата од ИПАРД Програмата.

„Ова значи дека уште на наредните огласи за закуп на земјоделско земјиште, сите кои сакаат да отворат угостителски објекти и ресторани за промоција ќе можат да конкурираат за добивање на земјиштето под закуп и да отворат објекти во угостителство и за спортско-рекреативни активности“, рече Димковски.

Со измените и дополнувањата на Законот за земјоделско земјиште, опфатени се и одгледувачите на пчели.

„Со носењето на најновите законски измени даваме можност и одгледувачите на пчели да добиваат државно земјоделско земјиште со намена за поставување пчелни семејства. Со оваа мерка се создаваат основни услови за поинтензивен развој на оваа многу значајна земјоделска активност“, рече Димковски.

Тој денеска информираше дека ги ослободуваат младите земјоделци од плаќање закупнина. Лицата до 40 години, кои ќе добијат државно земјоделско земјиште ќе бидат ослободени од плаќање закупнина во првите три години од склучување на договорот за закуп. Со ова, како што рече Димковски, се стимулираат младите во државата да се занимават со земјоделство, создаваме поволни услови за поголема вклученост на младите во земјоделството, можност за почнување сопствен бизнис во агросекторот.

„Сега и земјоделците кои веќе имаат добиено површини до три хектари ќе имаат право на учество на оглас и проширување на својот земјишен фонд до 10 хектари. Со измените и дополнувањата овозможуваме еднаков третман на сите кои сакаат да закупат државно земјоделско земјиште, а ја исправаме и неправдата која беше направена во минатото кон земјоделците кои имаа закуп на земјоделско земјиште до три хекатри. На овој начин помагаме да се укрупнуваат парцелите, производството на земјоделските култури да се зголемува и со тоа домашното земјоделство го правиме порентабилно, а земјоделците поконкурентни“, рече Димковски.

Како што најави, првпат се овозможува и измена на бизнис планот во ситуации кога неговата реализација е неизвесна затоа што закупецот не бил воведен во владение, но не по негова вина. Се овозможува и промена на земјоделска култура. Закупецот со претходна согласност на министерството може да изврши и промена на начинот на користење земјоделско земјиште, односна земјоделска култура која е предмет на договорот на промената не треба да влијае на времетраењето на договорот за закуп и на планираните финансиски инвестиции и вработување во земјоделското земјиште, кое било дадено под закуп.

„Со овој пакет на измени донесовме многу развојни мерки, нови политики и решавање на проблемите во интерес на земјоделците“, рече Димковски, додавајќи дека МЗШВ ќе продолжи со креирање мерки и политики преку кои ќе се подобрат условите за зголемено производство и зголемување на обработливите површини, а целта е раст и развој на домашниот агросектор.

Дали е аксиом дека со членството во НАТО е гарантирана безбедноста на Македонија? Дали почеток на преговори значи и отворен пат за членство во ЕУ?

повеќе

Што е со оние граѓани кои не се вклопуваат во нашиот (би)етнички дискурс?

повеќе

Постојат различни фактори кои влијаат на нивото на ризик кога станува збор за перење пари. Тоа може да биде од клиенти, региони, производи или ризик од финансиски инструменти. Разбирањето на овие ризици, како и факторите што придонесуваат, им овозможува на надлежните органи многу поефикасно да се заштитат од перење пари поврзано со корупција.

повеќе