Царината вработува 78 лица заради зголемен обем на работа, ДИК објави оглас за деветмина

Царинската управа денеска објави оглас за вработување на 78 извршители на определено време до крајот на тековната фискална година, а како главна причина за тоа е наведен привремено зголемен обем на работа до крајот на 2019 година.

Во огласот се бараат советници, цариници, виши цариници, кандидати за началник на Одделение кабинет на директор во Царинска управа, инспектор со мобилен скенер, шеф на служба за проекти во Одделение за меѓународна соработка и за други работни места.

Основната нето плата за работно место началник на одделение е 39.899 денари, за шеф на служба е 34.067 денари, за водител на смена е 33.432 денари, за самостоен советник е 32.401 денари, за советник е 30.724 денари, за виш цариник е 31.053 денари, за работно место цариник е 22.887 денари, за администартивен оператор е 24.060 денари и за наплатувач е 16.571 денари.

Државната изборна комисија исто така објави оглас за вработување на 9 лица на определено време до 31 декември 2019 година.

Во огласот се бараат Раководител на сектор за Избирачки список, евиденција на избирачко право, составување и ажурирање на Избирачкиот список и описот на избирачките места, Раководител на одделение за буџетска контрола, Раководител на одделение за системски софтвер и одржување, Раководител на одделение за информирање и меѓународна соработка, Советник за буџетска координација, Виш соработник за седници и евиденција на донесени подзаконски акти и упатства од ДИК, Виш соработник координатор со изборните органи, политички партии, здруженија на граѓани и референдум на државно и локално ниво, Виш соработник за подрачни одделенија, како и Помлад соработник за внатрешна ревизија.

За овие работни места наведено е дека најниската основна нето плата е 20.987 денари, а највисоката е 35.872 денари.  

 

 

 

Во ерата во која сите напредни земји во светот престануваат со употреба на фосилни горива, ние отвораме нови наоѓалишта, наоѓаме оправдување за исцрпување на необновливите ресурси и за активирање на најголемата глобална закана за морската биолошка разновидност.

повеќе

За жал многумина, а особено оние што треба, не може да ја видат историската димензија на оваа посета на еден папа на нашата земја.

повеќе

Кога знаеме како функционира кризата на претставеност, можеме да спречиме повторување на историјата, кое можеби овој пат би имало и многу полоши последици по демократското општество.

повеќе