АХВ со прирачници за операторите кои приготвуваат храна за градинките и училиштата

Агенцијата за храна и ветеринарство во соработка со Организацијата на потрошувачи, во рамки на Програмата за заштита на потрошувачи за 2020 година, изработи прирачници наменети за операторите кои приготвуваат храна за градинките и основните училишта.

При подготовка на содржините земени се предвид законските прописи кои се однесуваат на безбедноста на храната, како и Правилникот за стандардите за исхраната и за оброците во основните училишта, донесен од Министерството за образование.

„Во прирачниците се опишани постапките за добрите производни и добрите хигиенски практики, кои треба да ги применуваат операторите за храна во овој вид објекти. Прирачниците содржат предлог неделно мени, кое ги задоволува потребите за исхрана на децата во предучилишните установи – градинките и учениците од основните училишта“, информираат од АХВ.

Прирачниците, покрај на интернет страниците на Агенција за храна и ветеринарство и Организацијата за заштита на потрошувачите, во рамки на соработка со ЗЕЛС, Министерството за образование и Министерството за труд и социјална политика, ќе бидат поставени и на интернет страниците на општините и основните училишта ширум државата.

Нашето законодавство дава поголема важност на едно парче хартија отколку на вистинската состојба на терен.

повеќе

Еве што знаат мнозинството Македонци и Бугари родени до 1980 година.

повеќе

И Софија ќе треба да не го запре македонското евро-интегрирање на самиот почеток – и Скопје ќе треба да ја декомунистицира и дејугословенизира својата елита, економија, политика, наратива и медиуми.

повеќе