АД ОХИС во стечај продаден за 7,1 милиони евра на фирма од Јужноафриканската Република

„Хемиски инженеринг", фирма од Скопје е новиот сопственик на дел од имотот на ОХИС, без имотот што досега бил продаден во извршни постапки. Цената платена за тој дел од имотот била 7,1 милиони евра, без ДДВ.

Во Централниот регистер стои дека позади „Хемиски инженеринг“ стои извесен Горјан Максимовски и компанија од Јужноафриканската република „Стил ен прешур инженеринг“ (Steel and preassure engineering).

„Продажбата на имотот на АД ОХИС во стечај се реализира согласно одлуката на Собранието на дооверителите, како трета електронска продажба, при што имотот - стечајната маса која е предмет на оваа продажба не го вклучува имотот продаден во извршни постапки пред стечајот, имотот на разлачните доверители (Комерцијална банка и Стопанска банка) кои се намируваат надвор од стечајната постапка и имотот на РМ. Во спроведената постапка избран е понудувачот друштвото за производство, трговија и услуги „Хемиски инженеринг“ доо Скопје кое треба да ја плати понудената цена од 7,1 милиони евра, без ДДВ за имотот на АД Охис во стечај.  Постапката ја водат Собранието на доверители и стечајниот управник“, одговори Министерството за економија на прашањата на МКД.мк, без детали за тоа која е компанијата.

Кодификацијата на бугарскиот јазик се случила цели шест месеци и 25 дена покасно од кодификацијата на македонскиот јазик.

повеќе

Два месеци по недобивањето датум за преговори за членство на Македонија во ЕУ, малку знаеме која беше улогата на Бугарија во тоа.

повеќе

И покрај сите обиди, темата „Закон за јазиците" не „лепи".

повеќе