Тријазична брошура за Македонците во Албанија и друштвото „Илинден“

Од печат излезе брошура за Македонците во Албанија и Македонско друштво „Илинден“ со седиште во Тирана, која што содржи куси информаци за Македонците во Албанија и активностите на друштвото „Илинден“, кое на почетокот на февруари ќе одбележи девет години плодна активност.

„Брошурата ‘Македонците во Република Албанија и Македонското друштво Илинден –Тирана’ е тројазична и е отпечатена на македонски, албански и англиски јазик. Со оглед на фактот што ваква брошура излегува за првпат, а особено што е тријазична, очекуваме дека секој заинтересиран за темата која се обработува во неа, ќе ги најде најосновите информаци“, изјави уредникот на изданието, Никола Ѓурѓај.

Брошурата, според Ѓурѓај, која е отпечатена во 400 примероци ќе се дели бесплатно на целата територија на Албанија, како и во Република Македонија и меѓу дијаспората во светот.

МИА

Дали поновите, посјајните и посложените нешта автоматски значи дека се подобри? Всушност, најчесто вистината е спротивна на тоа.

повеќе

Сознанијата за степенот на местенки во судството неминовно го наметнува прашањето дали има местенки и во високото образование.

повеќе

Посебно на Балканот не може да се зборува за чисто етничко-конфесионални, етничко културни или строго етнички омеѓени заедници.

повеќе