Промислување на пандемиите – тема на бројот во „Филозофска трибина 29“

Неодамна од печат излезе 29. број на единственото домашно специјализирано филозофско списание на македонски јазик – „Филозофска трибина“.

Стожерен дел од списанието претставува темата Промислување на пандемиите, односно во него се поместени 11 авторски текстови од истоимениот минатогодишен симпозиум одржан во рамките на 18. одбележување на Светскиот ден на филозофијата. Според тоа, читателите ќе можат да се запознаат со видувањата за оваа актуелна тема на авторите: Иван Џепароски, Радомир Виденовиќ, Филип Трајковски, Мартин Поповски, Самуел Садикарио–Колономос & Иван Бабановски, Росано Чолаков, Даниела Николова, Јасмина Поповска, Бошко Караџов, Владимир Ѓуровиќ и Игор Поптрајков.

Дополнително, на почетокот на бројот има пригоден комеморативен текст за акад. Георги Старделов (1930–2021) од страна на проф. Џепароски, додека кон крајот и обемната библиографија на Старделов.

Излегувањето на овој број на „Филозофска трибини“ е поддржан од страна на Министерство за култура и списанието засега може да се најде во Книжарниците „Или Или“ и „Култура“ по цена од 150 денари по примерок.

Ние Македонците од село Гореме, општина Струмјани, го поздравуваме народот покрај Вардар (барем реката сѐ уште е таму) и се „восхитуваме" на дејствувањата на мудрите мажи на државата.

 

повеќе

Земјите треба да бараат начини за градење мостови и унапредување на билатералните економски врски, а не да гледаат во минатото и да му наметнуваат на македонскиот народ поинаков идентитет или историски наратив.

повеќе

Tочната искористеност и капацитет на водните ресурси во државата e невозможно прецизно да се пресмета заради недостиг на континуирани хидролошки мерења и мониторинг на квалитетот на водите.

повеќе