МАНУ го одбележува Денот на Академијата

Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) денеска го одбележува Денот на Академијата и во свечената сала на МАНУ, по повод Денот на Академијата, како што е најавено, ќе говори претседателот на МАНУ, Љупчо Коцарев.

Во рамки на одбележувањето ќе биде доделено меѓународното признание „Блаже Конески” на годинашните добитници Елена Верижникова и Фрсоа Пејоска-Бушро. Пригодни говори по повод доделувањето на признанието ќе одржат Марјан Марковиќ и Катица Ќулавкова.

Законот за Македонската академија на науките и уметностите е донесен со указ за прогласување на Законот за Македонската академија на науките и уметностите (У. Бр. 18/67 од 23 февруари 1967 година) на Собранието на СР Македонија. Врз основа на законот, именувана е Матична комисија, со задача да изврши подготовки за отпочнување на работата на Македонската академија на науките и уметностите.

Првите членови на МАНУ

Изборот на првите 14 редовни членови на МАНУ е извршен на 18 август 1967 година во просториите на Народниот музеј во Охрид, а избрани биле: 

МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ, директор на Институтот за национална историја – Скопје, 

Д-р ДИМИТАР АРСОВ, редовен професор на Медицинскиот факултет – Скопје,

ВАСИЛ ИЉОСКИ, писател,

СЛАВКО ЈАНЕВСКИ, писател,

БЛАЖЕ КОНЕСКИ, редовен професор на Филозофскиот факултет – Скопје,

НИКОЛА МАРТИНОСКИ, академски сликар,

КИРИЛ МИЉОВСКИ, амбасадор, редовен професор на Економскиот факултет – Скопје,

ДИМИТАР МИТРЕВ, редовен професор на Филозофскиот факултет – Скопје,

Д-р МИХАИЛ ПЕТРУШЕВСКИ, редовен професор на Филозофскиот факултет – Скопје,

Д-р ХАРАЛАМПИЕ ПОЛЕНАКОВИЌ, редовен професор на Филозофскиот факултет – Скопје,

Д-р БЛАГОЈ ПОПОВ, редовен професор на Природно-математичкиот факултет – Скопје,

Д-р инж. ПЕТАР СЕРАФИМОВ, редовен професор на Архитектонско-градежниот факултет – Скопје,

Д-р h.c. Д-р агр. ЃОРЃИ ФИЛИПОВСКИ, редовен професор на Земјоделско-шумарскиот факултет – Скопје,

АЦО ШОПОВ, писател.

Изборот на претседател, потпретседател и секретар на МАНУ е извршен на Првото собрание на Академијата, одржано на 9 октомври 1967 година во Скопје. Притоа, на тие функции биле избрани следните академици:

акад. Блаже Конески, претседател, 

акад. Харалмпие Поленаковиќ, потпретседател, 

акад. Ѓорѓи Филиповски, секретар.

Првото раководство на МАНУ (од лево): Ѓорѓи Филиповски, Блаже Конески и Харалампие Поленаковиќ

Свеченото отворање на Македонската академија на науките и уметностите е извршено на 10 октомври 1967 година во големата сала на Собранието на Република Македонија. На свеченото отворање, покрај членовите на МАНУ и делегациите на братските академии од другите републики, присуствуваа голем број претставници на јавниот, научниот и културниот живот од Републиката.

Свеченото собрание го отвори претседателот на Македонската академија на науките и уметностите акад. Блаже Конески, а го поздравија: Мито Хаџи Василев, претседател на Собранието на СРМ, акад. Грга Новак, претседател на ЈАЗУ, акад. Велибор Григориќ, претседател на САНУ, акад. Јосип Видмар, претседател на САЗУ, и акад. Васо Бутозан, претседател на АНУБиХ.

Од овој ден, Академијата ја започна својата научна и културна дејност, зацртана со законскиот акт за нејзино основање.

На Единаесеттото заседание на Советот на академиите на науките и уметностите на СФРЈ, одржано на 10 октомври 1967 година, Македонската академија на науките и уметностите е примена за член на Советот, со што се вброила во редот на останатите југословенски академии на науките и уметностите.

На 8 март 1968 година, Собранието на Македонската академија на науките и уметностите, по разгледувањето од страна на Собранието на СР Македонија, го донесе статутот на МАНУ.

Основањето на МАНУ наиде на голем одглас во земјата и во странство. Над 40 академии од голем број земји од сите континенти го поздравија нејзиното основање. Академиите на науките и уметностите од Југославија ѝ подариле на МАНУ свои публикации, издадени од своето основање. Германската заедница за научни истражувања од Бад Годесберг – Сојузна Република Германија, исто така, ѝ подарила на академијата голем број публикации.

Во месец март 1968 година е извршен избор на членови на Претседателството на МАНУ, чија функција дотогаш ја вршеше Извршниот одбор на Академијата.

Македонскиот народ мора да ја заштити автокефалноста на својата Македонска православна црква - Охридска архиепископија, како еден од носечките елементи на неговиот идентитет, од сите загрозувања од Фанар, од СПЦ и другите меѓународни црковни и други чинители. Време е за нов Македонски црковно-народен собир, како во 1945 година.

повеќе

Сите политичари и безмалку сите новинари во Македонија, се со став дека нема или поточно не е можен план Б во преговарањето за влез во ЕУ со Бугарија.

повеќе

(Насловот е на турски со причина, во превод, „писмо или револвер“.)

повеќе