ЛИКОВНА ИЗЛОЖБА

Дела од Глигор Васков и Ангел Коруновски ќе бидат изложени во галеријата на МКЦ

Десетгодишното дружење, размисли, набљудување, илузии, сомнежи, визии на двајцата уметници Глигор Васков и Ангел Коруновски вроди и доведе само по себе до заедничка изложба, која од 17 март ќе биде поставена во Галеријата на Младинскиот културен центар во Скопје.

Скулптурите на Ангел Коруновски и платната на Глигор Васков се генеза, сублимација на денешното време. Тие носат конекција, флуид, идентичност во мислата и интелектуалното, иако се различни во подрачјата на уметноста.

Тежнеењето и нивното творење е во естетичноста на самото дело. Тоа е стремеж да се разбере онтолошката структура на делото, независно од субјективноста на творецот или набљудувачот, ...а сепак уметноста секогаш алудира на одредена стварност. Тоа се, всушност, апстрактни претстави преку строга геометриска знаковност и поредок, мултиплицирани во структурни композиции, напишано е во најавата на изложбата во МКЦ.

Во текстот понатаму стои, Коруновски и Васков не бараат алиби во своите дела од надворешни поттици. Одделни опсервации или наслови на делата ќе откријат далечни или случајни совпаѓања и асоцијации, но очигледно е дека уметниците едноставно уживаат во парцелирањето, чистотата и херметичноста во скулптурата и платното со инспиративни слободни или геометриски форми – плохи во спонтаната визуелизација на внатрешните рефлексии.

Минималистичко, геометриско, знаковно и симболично, овие дела се предадени само на набљудувачот, притоа отфрлувајќи ги коментарите од општеството, личните изрази, наративните елементи или алузии на историјата, политиката или религијата.

Не се претендира на никаква друга симболика освен на тоа што може да се види на самото дело. Апстрактните односи помеѓу различните елементи треба да го наведат набљудувачот на размислување и воедно тоа е и самата срж на тематиката.

Заедничката изложба на скулпторот Коруновски и сликарот Васков можеби во иднина поттикнува една различна интеракција како целина, една сосема друга верзија во очите на набљудувачот во дадени време и простор.

Глигор Васков завршил Факултет за ликовни уметности во Скопје, на одделот за сликарство во класата на Ристо Калчевски во 1991 година. Член е на Друштвото на ликовни уметници на Македонија од 1991. Има остварено единаесет самостојни и околу шеесет групни изложби, учесник на четириесет ликовни колонии во Македонија и странство. Добитник на пет ликовни награди. Работи во ДСТУ „Лазар Танев“ – Скопје, ДСГГУ „Здравко Цветковски“ – Скопје како професор по Ликовна уметност.

Ангел Коруновски завршил Факултет за ликовни уметности во Скопје, на катедрата по скулптура во класата на Васил Василев во 2002 година. Магистрирал на истата катедра во 2011 година под менторство на Ибрахим Беди. Член е на Друштвото на ликовни уметници на Македонија од 2002. Има остварено неколку самостојни и околу четириесет групни изложби, учесник на дваесет ликовни колонии во Македонија и странство и од 2009 година е организатор на Ликовната колонија „Папрадишки Мајстори“, која што се одржува во Велес. Добитник е на неколку ликовни награди. Автор е на триесетина скулптури од јавен карактер. Работи како слободен уметник во Велес.

Без оглед дали сте поддржувач или противник на претходната власт, не можете да оспорите дека таа постави сосема нови стандарди во поглед на мерките, напорите и вложувањата за да се привлечат странски инвестиции, за наши услови. 

повеќе

Ако лидерите на двете најмоќни земји во светот – САД и Кина имаат суштински разлики во начинот на кој тие гледаат на меѓународните односи, какви се изгледите за глобално зајакнување на соработката?

повеќе

Најновите случувања на релација политичка власт-граѓански сектор, повторно го отвораат прашањето за односите помеѓу овие два сегмента на општествениот живот.

повеќе