„Шепотот на пелагониските села“, нова книга на писателот Ѓорги Лазаревски

Ѓорги Лазаревски, научен истражувач и публицист, член на Македонско научно друштво – Битола и актуелен претседател на „Пелагониските научно-културни средби" – Новаци, ја објави својата најнова авторска книга „Шепотот на пелагониските села", истражувачки труд посветен на селата во Општина Новаци.

Според авторот Лазаревски, книгата „Шепотот на пелагониските села" претставува континуитет на книгата „Исчезнати и раселени населби" издадена од МНД – Битола во 2014 година.

„Во оформувањето на трудот ми помогнаа жители од пелагониските села кои лично ги посетив и кои ми посочија на информации од минатото кои ги запишав и ќе останат за навек. Во книгата пишувам за селата Гермијан, Живојно, Добровени, Скочивир, Брод, Тепавци, Мегленци, Арматуш, Рапеш, Зовиќ, Маково, Орле, Горно и Долно Агларци, потоа за селото Далбеговци, за Гнеотино, Рибарци, Добромири, Стрежево и Мечкарица. Сите села се различни по својата големина, состојба и своето историско минато, а во најголем дел од нив згаснале огништата, жителите заминале некаде, нема џагор по улиците, нема жетварски песни и има само шепот. Во книгата го пренесувам шепотот на пелагониските села“, истакна Лазаревски.

Историјата, но и сегашноста поместени на страниците од „Шепотот на пелагониските села" на Ѓорги Лазаревски не се вкочанети слики, тие повеќе наликуваат на снимена филмска лента на која местата и личностите се движат низ просторот и времето, нагласува еден од рецензентите на книгата д-р Александар Литовски.

„Авторот со право во книгата запишал дека многу работи заминале во вечното царство на заборавот и останало само тивкото шепотење на испразнетите, напуштени и разурнати куќи, но токму оваа книга покажува дека и тоа тивко шепотење е доволно низ убав збор да го обнови споменот“, посочува реценезентот Литовски.

Ѓорги Лазаревски, пензиониран наставник по македонски јазик и култура, е автор на повеќе книги и научни трудови, меѓу кои „Педагошко-психолошка служба во Битола и Битолско" и „Светли ликови на просветни работници", а автор е и на монографиите „50 години основно училиште „Гоце Делчев" во Битола", „55 години основно училиште „Стив Наумов" во Битола", како и монографијата „Македонска православна црковна општина „Св. Кирил и Методиј" во Штутгарт". 

Нашиот капацитет за справување со општи кризи е ограничен. Дали здравството е немоќно, или ние не можеме да се прилагодиме на промени?

повеќе

 За базата во Ново Село, Бугарија не добива ни долар за закупнина, а отворени се и бројни прашања за животната средина.

повеќе

Се поставува прашањето, дали треба да се жртвува слободата за сметка на жртвите кои се последица од вирусот, кој не можеме да го спречиме освен со строги санкции и мерки?

повеќе