Матица Македонска

Разговори со Блаже Конески

Во издание на „Матица македонска“ од Скопје излезе од печат ново издание од книгата „Разговори со Конески“, кои писателот  Цане Андреевски ги водел од 1985 до 1990 година.

На страниците од ова дело големиот македонски поет и кодификатор на македонскиот литературен јазик, говори за суштествени теми од нашата национална и книжевна традиција, како и за современите процеси во втората половина на дваесетиот век.

Според Цане Андреевски овие разговори со Конески, една од меѓните културно-национални личности на современата македонска историја, во еден следствен опфат нудат извонредни страници на отркивање, на провокација, на естетска наслада, на љубопитна реценција, на мноштво лични опсервации и сведоштва кои што веќе и во историска смисла се неопходни како приопштување и како дополна на огромниот книжевен, научен и животен опит на самиот Конески.

На светов има доволно место и за доктори и за антиваксери, и за научници и инженери, како и за рамноземјани и антимаскери, за уметници и фантазери.

повеќе

Во Законот кој е предложен воопшто не се цели на попишување на реалната состојба на терен, туку се цели на попишување на сите возможни граѓани заради задоволување на политички цели.

повеќе

Веќе е јасно дека светот никогаш нема да биде ист по завршувањето на пандемијата и дека последиците ќе креираат нови образовни можности.

повеќе