Наградата „Поетски синтези“ за книгата „Ромска Душа“ од Јасна Софија Косановиќ

Jасна Софија Косановиќ од Штутгард е добитник на наградата „Поетски Синтези“ за книгата поезија „Ромска Душа“ во рамките на меѓународниот поетски фестивал „Поетски синтези“ кој се одржува од 7 до 9 јули во Битола. Книгата ја објави Здружението за наука и култура „Нова“ со финансиска поддршка на Министерството за култура. Препевот го направи Ленче Милошевска, а книгата ја промовираше Мирјана Стојановска.

„Книгата „Ромска душа“ претставува високо естетизиран сублимат на битот на ромскиот народ. Неговите страдања низ историјата, тагата, искреноста и чесноста, вљубеноста во музиката и танцот се испреплетуваат низ метафоричноста на песните барајќи рамноправен третман на ромскиот ентитет во семејството на народите во светот“, истакна Стојановска.

На фестивалот вчера се одржа поетски симпозиум на тема „Творештвото на Петре М. Андреевски“. Исто така беа промовирани книгите поезија на Валерио Орлиќ, Анѓелка Корчуланиќ, Анте Грегов, Ленче Милошевска и Љубиша Симиќ, а беше изведена и драматизацијата на поемата „Бегалци од својот дом“ од Мирјана Стојановска во изведба на актерките од алтернативниот театар во Битола, Ана Жежовска и Симеона Павловска.

Мојата заложба е конечно законите и прописите наместо инструмент за спроведување лични интереси, да ја добијат вистинската функција, заштита на интересите на граѓаните. За жал...

повеќе