Книга за македонската литература од познатиот руски славист Ала Шешкен

 „Теми за македонската литература ХХ век“ е насловот на книгата студии од познатиот руски славист и академик Ала Шешкен, професорка на Московскиот државен универзитет „Ломоносов“. Книгата се појави во рамките на едицијата „Книжевни истражувања“ на издавачката куќа „Дијалог“ од Скопје, во редакција на Веле Смилевски.

Во првиот дел од книгата Ала Шешкен објавува студии за Блаже Конески, за улогата на фолклорот во неговиот уметнички свет, како и за творечките релации на големиот македонски поет со руската литература.

Ала Шешкен во посебен оддел се задржува на значењето на книгата „Освојување на реалноста“ од академик Милан Ѓурчинов за проучувањето на почетоците и развојот на македонската литературна критика.

Најголемиот дел од книгата е посветен на развојните процеси на македонската литература во дваесеттиот век, со акценти на тематските и стилските особености  во делата на десетици македонски писатели кои оставиле впечатливи траги во доменот на  поезијата, прозата и драмата. Со ваквиот научен пристап книгата претставува своевидна историја на македонаката литература во минатиот век.

Ала Шешкен како славист и компаративист долги години е промотор на македонската литература во Русија. Автор е на над 200 научни трудови. Со своите истражувања таа ги поставува темелите на систематското концептуално предавање и проучување на македонската литература на Универзитетот „Ломоносов“ во Москва. Држи предавања и специјални курсеви од историјата на македонската литература, култура и македонската литературна критика на катедрата за словенска филологија при филолошкиот факултет на Универзитетот „Ломоносов“.

Ала Шешкен е член на Македонската академија на науките и уметностите од 2007 година. Добитник е на меѓународното признание „Блаже Конески“ во 2015 година, за придонес во проучувањето и афирмацијата на македонската литература и македонскиот јазик. Добитник е на наградата „Почесно Рациново признание“ (2021).

Ала Шешкен долги години е активен учесник на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура во Охрид. Со своите студенти таа учествува во работните сесии и на годинашниот Семинар.

Тешко е да се очекува дека ветото ќе биде туку-така тргнато. Дури и кога би се постигнал некаков договор, тоа би значело дека Македонија направила тешки и болни компромиси за да дојде до решение, имајќи ги предвид тврдите позиции на Бугарија.

повеќе

Лошите прогнози за инфлацијата и зголемувањето на цените на сите енергенси, не упатува кон еден заклучок - обновливите извори на енергија, заедно со вложувањето во самоодржливост и економијата на подарувањето сега се позначајни отколку кога и да е претходно.

повеќе

Неделава во Тирана за првпат 31 прехранбена и 6  дистрибутивни компании од регионов заеднички ќе настапат на саемот во организација на Коморскиот инвестициски форум кој го предводиме ние.

повеќе