Изданија на Слово

Избрани дела од Димитар Башевски

Неодамна, издавачката куќа „Слово" од Скопје, го комплетира објавувањето на Избраните дела во шест тома од Димитар Башевски, автор на дваесеттина книги проза и поезија, дел од кои се преведувани и објавувани на неколку европски јазици и наградувани со највисоките награди во земјата.

Во избраните дела, покрај другите, се вклучени романите „Бунар“, Нема смрт додека ѕвони“, „Сарајановскиот катанфил“,  „Братот“, „Прозорци“ и „Круг“. Исто така, во Избраните дела се објавуваат неговите раскази под наслов „Мајсторот“, како и широк избор од неговата поезија.

Избраните дела на Башевски се објавуваат со обемен предговор на д-р Маја Бојаџиевска во кој таа, покрај другото, истакнува дека некои од романите на Башевски се „реперна точка не само за успонот на авторската поетика, туку и за целокупното романескно творештво во Македонија во поледниве години“. Секој од томовите на Избраните дела донесува и посебни поговори од видни познавачи на делата на Башевски – академик Катица Ќулавкова, академик Луан Старова, Ефтим Клетников, Јасмина Врбавац, Ермис Лафазановски и Владимир Јанковски.

Поентата на глобализмот е максимално економско вмрежување во десетици економски сојузи на секоја држава.

повеќе

Социјалниот маркетинг веднаш би можел ефективно да придонесе во напорите против нееколошкото однесување во нашата земја.

повеќе

Античкиот грчки филозоф Хераклитус, кој живеел пред Сократ, Платон и Аристотел, е авторот на често користената поговорка „панта реи“ (Panta rei), односно, во превод, поедноставено: ,„сѐ тече, сѐ се менува, ништо не останува исто, нема апсолутна вистина и единствена реалност е повеќегодишно движење“.

повеќе