ПЕН центар и Националната библиотека

Aвторски портрет на Димитар Башевски

Македонскиот ПЕН центар и Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски" за утре во 19 часот организира авторски кандидат на истакнатиот македонски романсиер, раскажувач и поет Димитар Башевски.

Во Haционалната и yнивeрзuтетска библиотека „Cв. Kлимeнт Oxридски“ во Скoпje за Башевски ќе говорат академик Катица Ќулавкова (поетски опус) и Ермис Лафазановски (прозен опус).

Рециклирањето можеби ни се чини како спас за природата, но најчесто е спасение само за нашата (валкана) совест.

повеќе

Културата на победништво од нашите епски и херојски денови тотално ги уназади овие општества во 20 век, вели Миљенко Јерговиќ во интервју за Бука.

повеќе

Запрашајте се, о, вие, бездарници анационални што направивте!

повеќе