Филателистите на Македонија го заокружија проектот „Сто години од раѓањето на седум народни херои 1921-2021“

Сојузот на филателистите на Македонија го одбележа завршувањето на проектот „Сто години од раѓањето на седум народни херои од Македонија, 1921 - 2021“, година во која се прославуваа 80 години од народното востание. На настанот беше промовиран пригоден филателистички плик посветен на народниот херој Крсте Црвенковски, во еден период врвен функционер во хиерархијата на поранешна СФРЈ.

Ова беше последно претставување на една серија филателистички материјали со кои го чуваме споменот и на народните херои Васко Карангелески, Борка Талески, Христијан Тодоровски Карпош, Ванчо Прке, Илија Јованоски и Славчо Стојменски, велат од Сојузот на филателистите.
За овие седум херои Сојузот изготви седум пригодни плика на кои беа претставени нивните ликови, заедно со симболот од орденот за народен херој. За да бидат аплицирани на пликовите свои дела понудија академските сликари Воскресија Андреевска и Методи Исков, како и неколку компјутерски дизајнери. АД Пошта на Репубика Северна Македонија за секого од нив изготви пригодни печати со денот на неговото раѓање.
Со нив беа поништени марките со мотиви од родното место на херојот, залепени на пликовите. Печатите беа наменети за еднодневна употреба во нивните родни градови и со нив се франкираа сите испратени пратки тој ден.

За пригодниот плик за народниот херој Крсте Црвенковски беше преземено ликовното видување на Василије Поповиќ - Цицо, а целокупниот дизајн е дело на арх. Владо Петков.

Во присуство на почитувачи на неговото дело и на членови на семејството м-р Бојана Спасовска-Кузевска, која одбранила магистерска теза за животниот пат на Крсте Црвенковски, изнесе неколку податоци кои се резултат на нејзината истражувачка дејност. Таа укажа дека во институците во нашата држава се чува богата изворна документација за боречката и политичката дејност на Крсте Црвенковски, извор за нови магистерси и докторски трудови.

Сојузот на филателистите на Македонија најави дека годинава почнува со реализација на својот нов проект „Сто години од раѓањето на тројца народни херои од Македонија, 1922 - 2022“. Планира да ги претстави народните херои Ѓоре Дамески, Вангел Нечевски и Бајрам Шабани.

Колку и да сакаме Украинците да добијат целосна правда, на ерата на славни војни, несомнени победи и чисти порази ѝ дојде крајот. 

повеќе

Македонскиот народ мора да ја заштити автокефалноста на својата Македонска православна црква - Охридска архиепископија, како еден од носечките елементи на неговиот идентитет, од сите загрозувања од Фанар, од СПЦ и другите меѓународни црковни и други чинители. Време е за нов Македонски црковно-народен собир, како во 1945 година.

повеќе

Сите политичари и безмалку сите новинари во Македонија, се со став дека нема или поточно не е можен план Б во преговарањето за влез во ЕУ со Бугарија.

повеќе