Министерство за култура

Добитници на државната награда Св. Климент Охридски - Агаи, Милчин, Стаменковиќ, Османли...

Одборот за доделување на државната награда Св.Климент Охридски донесе одлука за наградените за 2018 година за ова највисоко признание за долгогодишни остварувања во областа на воспитанието, образованието, културата, уметноста, здравството, заштитата и унапредувањето на човековата околина и во социјалната дејност од јавен интерес на Република Македонија.

Министерството за култура соопшти дека во областа на воспитанието и образованието наградата им се доделува на просветните работници Кимет Агаи и Аднан Агаи, а во областа на културата и уметноста наградата им се доделува на режисерот Владимир Милчин, на балетскиот уметник Емилија Стаменковиќ и на писателот Томислав Османли.

За достигнувања во областа на здравството наградата се доделува на патофизиологот проф. Д-р Борислав Каранфилски

Наградата на добитниците ќе им биде врачена на 8 декември 2018 година во свечената сала на Собранието на Република Македонија. 

Според Законот за вработените во јавниот сектор, службениците можат да примаат подароци во вредност до 3000 денари годишно, што се смета за „пониска вредност“.

повеќе

Кинеското присуство во Македонија не треба да се преценува или стигматизира, туку да се искористи,

повеќе

Земјите од Западен Балкан се соочуваат со нов безбедносен предизвик: дерадикализација и реинтеграција на повратниците.

повеќе