Археолошки истражувања кај Видин Град, Градско – антички Аргос

Институтот за aрхеолошки истражувања-Скопје, со поддршка на Министерството за култура во рамки на годишната програмата проекти од национален интерес, веќе четврта сезона врши археолошки истражувања на античкиот град, кај село Водоврати, Градско. Овој малку познат антички центар идентификуван е со градот Аргос во Пајонија. Според најновите сознанија, градот постоел од самите почетоци до самиот крај на антиката.

Благодарение на истражувањата на Институтот за археолошки истражувања, предводени од Д-р Дамјан Донев, разјаснета е хронологијата на оваа населба, нејзиниот обем, како и основните црти на нејзината топографија. Откриени се одбранбениот ѕид со главните градски порти, градското средиште со Ранохристијанска базилика и неколку јавни градби со непозната намена, како и дел од градските некрополи. Со овогодинешните ископувања, беше пронајден и дел од градска улица на западната, највисока тераса, што претставува драгоцен податок за просторниот план на населбата.

Планирано е истражувањата на овој локалитет да продолжат и наредната година, при што, во соработка со Археолошкиот музеј во Скопје ќе бидат изведени геофизички снимања на делови од локалитетот.

Критичкото малцинство, на 2020 година не гледа само како на година која ја донесе вирусната пандемија, туку и како на година која донесе и еден друг вид на пандемија, онаа на КОВИД-авторитаризмот.

повеќе

Во моментов, мал број проекти или иницијативи во Македонија се фокусираат на тоа како универзитетите ги подготвуваат студентите за општествена одговорност и за граѓанскиот статус.

повеќе

Попис на населението во 2020 треба да има, затоа што тоа утре може да биде услов за Македонија да чекори напред кон ЕУ.

повеќе