Користење на „црните пари” за купување на недвижнини

Перењето пари преку трансакции со недвижнини ги интегрира црните фондови во економијата, притоа обезбедувајќи сигурна инвестиција.

Тоа им овозможува на криминалците да уживаат во средствата и приходите од средства кои го камуфлираат потеклото на парите што се користат за плаќање.

Злоупотребата на секторот на недвижнини веќе долго време се опишува како еден од најстарите познати начини за перење на пари стекнати од нелегални активности. Недвижниот имот е привлечен за криминалците како и за секој инвеститор (цените генерално се стабилни) и исто така е функционален (имотот може да се користи како втор дом или изнајмен, генерирајќи приход). Трансакциите со недвижнини можат да вклучат големи суми и подлежат на поограничен преглед во однос на ризиците за перење пари отколку трансакциите на финансискиот сектор, бидејќи правилата за нефинансиски сектор се многу поограничени.

Недвижностите играат улога (главно) во третата и последната фаза од циклусот на перење пари. Пласманот се состои од придвижување на средства директно поврзани со кривично дело и нивно внесување во финансискиот систем (на пр. делење на големи суми во мали депозити). Поставувањето е дизајнирано да ја скрие трагата и да го спречи извршувањето со дистанцирање на незаконските приходи од изворот на средствата, користејќи неколку нивоа на финансиски трансакции. Набавка на недвижен имот е еден начин да се интегрираат црните пари во економијата, а истовремено да се вратат нелегално добиените приноси на засегнатите криминалци. Покрај тоа, кога се продаваат или изнајмуваат, недвижниот имот обезбедува она што се чини дека е легитимен извор на приход.

Трансакциите што се користат за перење пари главно се однесуваат на куќи и згради, но можат да бидат и во каква било форма која се означува како недвижен имот.

Методи на перење пари преку недвижен имот:

Метод 1 - употреба на трети страни

Криминалците можат да купат недвижен имот со помош на трета страна или член на семејство (честопати некој без криминално досие) како правен сопственик. Имотот е купен или во нивно име, или приносите од криминал се депонираат на нивната банкарска сметка за да се изврши набавката. Овој метод им овозможува на криминалците да избегнуваат директно вклучување во процесот на перење пари.

Метод 2 - Користење на заеми и хипотеки

Заемите и хипотеките можат да се користат како покритие за средствата за перење на пари од криминал, а нивнато отплата може да се искористи за мешање на недозволените со легитимните средства. Ова е еден од најпосакуваните „безбедни“ методи на перење пари.
Ова значи аплицирање за хипотекарен кредит за купување на имотот, а потоа подмирување на истиот во целост по кратко време

Метод 3 - манипулација со вредностите на имотот

Криминалците можат да се судрат со трети страни, како што се агентите за недвижнини, за да ја надминат или намалат вредноста на имотот.

 

Намалување
Евидентирање на вредноста на имотот на договор за продажба што е помалку од реалната куповна цена. Разликата помеѓу договорната цена на имотот и нејзината вистинска вредност се плаќа тајно од страна на купувачот на продавачот со користење на недозволени средства. Купувачот може да тврди дека износот објавен во договорот како платен е во рамките на нивните легитимни финансиски средства. Ако имотот се продаваше на пазарот или по поголема вредност, очигледната добивка би служела за легитимирање на недозволените средства.

Зголемување
Криминалците може да преценат недвижен имот со цел да добијат најголем можен заем од заемодавател. Колку е поголем заемот, толку е поголем износот на недозволени средства што можат да се перат за сервисирање на долгот.

Успешна продажба со повисоки вредности
Криминалците можат дополнително да ја збунат ревизорската трага со продажба на имот што е можно побрзо. Имотот се продава со повисока вредност, или на поврзани или познати трети страни, или на компании контролирани од криминалецот. Ова дава изглед на навидум легитимни профити, додека криминалецот одржува крајна контрола врз имотот.

Метод 4 - Структурирање на парични депозити за купување недвижен имот

Криминалците депонираат готовина под прагот на известување низ различни банки / филијали за да избегнат активирање на извештаи за трансакцијата. Средствата потоа се користат за купување недвижен имот.

Метод 5 - Изнајмување на имоти за легитимирање на недозволени средства

Криминалците ги изнајмуваат своите имоти, обезбедувајќи им на станарите нелегални средства за покривање на исплатата за изнајмување, за да ги легитимираат недозволените средства.

Криминалците исто така може да купат имот на име на трета страна и да плаќаат закупнини на трети лица со користење на недозволени средства. Со „изнајмување“ на сопствен имот преку трето лице, криминалците можат да прикријат нелегални средства и сопственост.

Метод 6 - Набавка на недвижен имот за олеснување на друга криминална активност

Криминалците можат да купат имот користејќи недозволени средства за вршење на криминална активност на имотот, како што е производство на дрога. Остварени приходи тогаш може да се користат за купување дополнителни имоти во обид да го прикријат оригиналниот извор на средствата.

Метод 7 - Реновирање и подобрувања на имотот

Криминалците користат недозволени средства да плаќаат за реновирање, а со тоа да ја зголемат вредноста на имотот. Имотот потоа се продава по повисока цена

Социо-економските ефекти од криминалните финансиски текови врз економијата и општеството се огромни. Тие ги опфаќаат следниве елементи: изобличувања во распределбата на ресурсите од високо-приносни инвестиции кон инвестиции кои имаат низок ризик за откривање, влијание врз цените, особено во секторот на недвижностите, нелојална конкуренција, негативно влијание врз директни странски инвестиции, корупција итн.

Криминалците веројатно ќе продолжат да користат недвижнини за да „перат” нелегални средства. Она што е позитивно е дека многу влади се движат кон зајакнување регулаторните барања за известување и обезбедување на подобро управување над системот за следење на недвижностите.

Христијан Блажовски, специјалист за спречување перење пари

Ставовите искажани во рубриката Колумни се лични ставови на авторите и не се автоматски и ставови на редакцијата на МКД.мк. Редакцијата на МКД.мк се оградува од ставовите во објавените колумни, а одговорноста за изнесеното во нив е исклучиво на авторот.

Овозможувањето континуитет на стопанството треба да биде на прво место во агендата на Владата, бидејќи закрепнувањето на економијата ќе дојде токму од приватниот сектор.

повеќе

Светот првично се соочи со кризата предизвикана од коронавирусот на некоординиран начин, при што огромен број држави едноставно ги игнорираа предупредувањата и настапуваа самостојно.

повеќе

Пандемијата на коронавирусот која го зафати целиот свет, не само што има огромно влијание врз јавното здравство, општеството и економијата како целина, туку предизвика пустош и во спортот.

повеќе