Импресум

Главен уредник
Александар Дамовски
Заменик уредник
Панта Џамбазоски
Македонија
Искра Опетческа
Македонија
Катерина Додевска
Спорт
Ристе Ѓорѓиевски
Спорт
Бојан Наумовски
Свет и Автомобилизам
Петар Пејовиќ
Свет
Марија Ризова
Технички уредник
Александар Ристов
Лектор
Ружица Пејовиќ
Фотографија
Роберт Атанасовски
ЕУ
Јоргос Пападакис
Контакт
[email protected]