ЈО

Кривична пријава против судија во Управниот суд

Jавен обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција до Основниот кривичен суд во Скопје достави oбвинителен акт против судија на Управен суд за кој има сомневање дека сторил кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување.

Обвинетиот до неговиот избор за судијa кон крајот на 2007 година, работејќи како адвокат преземал дејства и ги застапувал правните интереси на две физички лица, негови роднини, во оставинска постапка за градежно неизградено земјиште во Струга, со површина од 1.958,49 м2. Воедно, иако на нивниот правен претходник, по спроведена постапка за експропријација на земјиштето, со спогодба му бил определен и исплатен надомест за земјиштето што било предмет на оставинската постапка, тој повел постапка и пред Комисијата за одлучување по барањата за денационализација.

Во меѓувреме обвинетиот бил избран за судија во Управниот суд каде била поднесена тужба по основ на молчење на администрацијата против Комисијата за одлучување по барањата за денационализација во врска со предметот за денационализација, за кој обвинетиот претходно постапувал како адвокат.

Управниот суд оформил предмет кој бил доделен во работа на обвинетиот. Од 10 септември 2018 година до 24 јануари 2019 година обвинетиот, како службено лице судија, постапувајќи спротивно на законските одредби го земал преметот во работа, иако знаел дека како поранешен застапник – адвокат на тужителите не смее да постапува и е должен да се изземе од постапувањето по однос на тужбата. Тој не ја прекинал работата врз предметот и не го известил претседателот на Управниот суд за околностите.

Иако поднесената тужба била неуредна, обвинетиот не го повикал тужителот да ги отстрани недостатоците, ниту ја отфрлил тужбата, туку продолжил да постапува по неа. Преземајќи дејства во предметот оневозможил Државното правобранителство на РСМ, како заинтересирано лице, да се вклучи во управниот спор и да преземе мерки и правни средства за правна заштита на имотните права и интереси на РСМ.

Откако добил одговор само од претседателот на Комисијата за одлучување по барањата за денационализација, обвинетиот како претседател на совет – судија писмено го известил полномошникот на тужителите барајќи да се произнесат по повод решението, на што полномошникот на тужителите до Управниот суд доставил поднесок со кој ја проширува тужбата и кон решението на комисијата и бара Управниот суд да донесе одлука во корист на тужителите. Обвинетиот, како претседател на совет – судија,  иако бил должен, вака уредената тужба да ја достави на одговор до надлежното Државно  правобранителство за Струга, не ја доставил, туку, во рок од 3 дена донел пресуда.

Злоупотребувајќи ја својата службена положба и овластување, спротивно на законските одредби предметниот недвижен имот – крајбрежен појас – плажа во Струга со пресуда го вратил во приватна сопственост на барателите иако земјиштето претставува јавно добро и не смеело да биде вратено во приватна сопственост, дотолку повеќе што за него веќе бил утврден и исплатен надомест на правниот претходник на тужителите уште во 1987 година.

Во исто време, за недвижен имот со површина од 171 м2 крајбрежен појас што не смее да биде вратен во приватна сопственост, определил надомест во износ од 119.700 денари во вид на обврзници за денационализација. Свесно и со намера да оневозможи заштита на имотните права и интереси на РСМ, обвинетиот не доставил примерок од пресудата до надлежното Државно правобранителство заради право на жалба.

Како последица на тоа, надлежното Државно правобранителство на подрачје на Струга не поднело жалба, а обвинетиот со својот потпис овозможил пресудата да стане правосилна и врз основа на неа барателите да се впишат како сопственици на вратената недвижност во јавните книги на недвижности во Агенцијата за катастар на недвижности.

Само по десетина дена тие склучиле Договор за купопродажба на предметниот имот со познаник на обвинетиот. Со ваквите дејства обвинетиот злоупотребувајќи ја својата службена положба и овластување ги оштетил имотот и интересите на Македонија и нанел штета на Буџетот во значителен износ од 12.164.413 денари.

Спорниот имот од моментот на започнување на истражната постапка е обезбеден со решение на Основниот суд во Струга со кое е изречена привремена мерка – забрана за отуѓување, соопшти Јавното обвинителство.

Оваа парафраза на големиот Иво Андриќ, нобеловец и водечко книжевно име на Балканот, за малку ќе го погодеше лично него.

повеќе

Десензитивизацијата на Американците кон вртоглаво зголемениот број на жртви во пандемијата ја оправдува познатата опсервација на Јосеф Сталин: „Една смрт е трагедија; еден милион е статистика “. 

повеќе

Практичната имплементација на владината стратегија „едно општество за сите“, која на хартија има добри намери, е засенета од неуспешната борба против корупцијата и организираниот криминал.

повеќе