Горанчо Котевски кај претседателот е генерал потполковник, а во министерството генерал мајор!?

Генерал мајор (или потполковник) Горанчо Котевски

 

Кој чин го има началникот на Генералштабот на АРМ Горанчо Котевски? Генерал мајор или генерал потполковник?

Според интернет страниците на Министерството за одбрана и на претседателот на Република Македонија Котевски има два чина. Понизок како началник на ГШ на АРМ – генерал мајор, а унапреден е кај претседателот како член на Комисијата за одликување – генерал потполковник. Интерсно е што истата забуна настанува кога ќе ги читате и англиските верзии на двете интернет страници (General Мajor и General Lieutenant Colonel – со грешен превод во инверзија на зборовите).

 

Деновиве Владата донесе одлука за формирање на ново министерство. А и така, по глава на жител, верувам, рекордери сме по министерства и министри. Оттука, размислував зошто да не предложам да се формира уште едно – за „спречување автоголови".

повеќе

Денес, кандидати за политички функции се луѓето. Утре, тоа ќе го прават интелигентни машини. И, тие може и ќе победуваат, како што расте незадоволството на граѓаните од човечките политичари.

повеќе

Еден од начините на промовирање подобри меѓуетнички односи помеѓу децата е овозможување подолготраен контакт помеѓу нив што ќе овозможи создавање значајни индивидуални врски помеѓу децата.

повеќе