Горанчо Котевски кај претседателот е генерал потполковник, а во министерството генерал мајор!?

Генерал мајор (или потполковник) Горанчо Котевски

 

Кој чин го има началникот на Генералштабот на АРМ Горанчо Котевски? Генерал мајор или генерал потполковник?

Според интернет страниците на Министерството за одбрана и на претседателот на Република Македонија Котевски има два чина. Понизок како началник на ГШ на АРМ – генерал мајор, а унапреден е кај претседателот како член на Комисијата за одликување – генерал потполковник. Интерсно е што истата забуна настанува кога ќе ги читате и англиските верзии на двете интернет страници (General Мajor и General Lieutenant Colonel – со грешен превод во инверзија на зборовите).

 

Толку убава, чиста земја, богата со шуми, планини и природни ресурси ја претворивме во Мордор.

повеќе

Сè повеќе се зборува за диверзификација на приходите, наместо фаворизирање само еден извор на финансирање.

повеќе

Пранкот врз премиерот го откри „гангот" кој управува со државата.

повеќе