Турските банки во Скопје, Зираат банка и Халк банка се спојуваат

Халк банка, преку единаесетта емисија на долгорочни хартии од вредност ја зголеми основната главнина на банката заради  статусна промена-присоединување на Зираат банка АД Скопје кон Халк банка АД Скопје, соопшти Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија која го издаде одобрението за емитување на акциите.

Халк банка АД Скопје ќе издаде 100.954 обични акции, со вкупна продажна вредност од 1.009.540.000 денари. Оваа емисија на Халк банка АД Скопје ќе се реализира како приватна  понуда, бидејќи е наменета за институционалниот инвеститор – Зираат банка од Турција, единствениот акционер на Зираат банка АД Скопје.

Миграција со достоинство (#WithDignity) е темата на Меѓународниот ден на мигрантите 2018 година, кој го одбележуваме во вторник (18 декември).

повеќе

Без оглед на фактот што од постоењето на уметноста постои и теорија и приказна за тоа, уметничкиот процес останува крајно неразбирлив.

повеќе

Што е потребно младите велешки занаетчии да не станат самоубиствени гемиџии, туку да ги тераат своите замисли напред.

повеќе