Влада: Ќе се отвори институт за геостратешки истражувања и надворешна политика

Владата одлучи да стартува со основањето и работата на Институтот за геостратешки истражувања и надворешна политика на Министерството за надворешни работи, најави Александар Ѓорѓиев, портпаролот на Владата на Република Македонија.

Александар Ѓорѓиев

Основната цел на Институтот ќе биде развој на истражувачките капацитети и можности од поширок општествен интерес, и генерирање на стратегиски насоки од државен интерес и нивно промовирање пред домашната и странската јавност“, рече Ѓорѓиев.

Според него, со работата на институтот ќе се овозможи размена на ставови, гледишта, позиции во рамки на експертско-насочени дебатни форуми, кои би биле од корист во процесот на креирање политики и носење решенија во сферата на надворешните работи. Институтот ќе изработува и објавува документи кои третираат теми и прашања од регионално, европско и глобално значење, а во кои преовладуваат позиции, согласно стратегиските приоритети на Македонија.

Освен то оваа нова институција ќе врши истражувања од областа на меѓународното право и нивната примена на актуелните прашања, истражувања на главните политички и економски предизвици во областа на енергијата, екологијата и развојната политика, за подобрите услови за одржлив развој...“, рече Ѓорѓиев.

Со ова, рече владиниот портпарол, Македонија добива едно значајно научно-општествено политичко тело кое ќе биде од интерес за креирање и развој на политиките, ќе биде значајна поддршка на државните и национални интереси и политики, ќе обединува различни мислења и ќе препорачува најдобри практики за искористување во рамките на дејствувањето во надворешната политика.

Во првата фаза предвидено е Институтот да биде оформен како Директорат во рамките на Министерството за надворешни работи и со него да раководи директор, а да функционира преку два сектори со по две одделенија.

Во втората фаза ќе се финализира организациската поставеност и работата на институтот и со законски норми. Оваа институција целосно треба да се издвои од хиерархиската поставеност во рамките на Министерството за надворешни работи и да прерасне во целосно самостојна, независна и непрофитна тинк-тенк институција, што ќе резултира со поголем углед на домашен и меѓународен план“, рече портпаролот на Владата.

Во однос на кадровската пополнетост, предвидено е ангажирање на вработени од постојниот кадар на министерството, а предвидена е и соработка со надворешни соработници, од академската и експертска јавност од Република Македонија и светот.

Демонизирањето на Исламот и неговото постојано поврзување со тероризмот е загрижувачка појава во светот, а и на Балканот.

повеќе

Последните искричења во меѓународниот поредок ја прават нејасна агендата за евроатлантски интеграции на регионот која претставува неопходен услов за долгорочна стабилност на Западен Балкан.

повеќе

Очигледно во градењето на македонското општество заборавивме да ја промовираме правдата како негова примарна цел.

повеќе