Во спомен на Гане Тодоровски, биографија во песна

Поминаа две години без нашиот голем поет, професор, публицист, преведувач и литературен критичар Гане Тодоровски.

По негова желба е погребен во скопското село Кожле, во црквата „Свети Спас“, и неговата песна „Завет“, како последна желба, беше прочитана на закопот.

Во спомен на Гане Тодоровски, сепак, да се потсетиме на уште две негови различни песни. Наместо биографија за него - „Биографија“ во песна. И наместо порака, „Писмо“.

 

Биографија

Се родив

Тоа е совршен факт

Живеам доста

Тоа е веќе непорекливо

 

Кому му требам

Секој е должен сам да знае

 

Пречам ли некому

Нека ме одмине

Премногу е непожелно

Да бидам одбран за враг

 

Вражја е живеачката

А јас сум рековме нејзин факт

 

Ќе умрам колку за доказ

Дека навистина сум живеел.

 

Деновиве Владата донесе одлука за формирање на ново министерство. А и така, по глава на жител, верувам, рекордери сме по министерства и министри. Оттука, размислував зошто да не предложам да се формира уште едно – за „спречување автоголови".

повеќе

Денес, кандидати за политички функции се луѓето. Утре, тоа ќе го прават интелигентни машини. И, тие може и ќе победуваат, како што расте незадоволството на граѓаните од човечките политичари.

повеќе

Еден од начините на промовирање подобри меѓуетнички односи помеѓу децата е овозможување подолготраен контакт помеѓу нив што ќе овозможи создавање значајни индивидуални врски помеѓу децата.

повеќе