Вевчански извори станаа државен споменик на природата

Познатите Вевчански извори од денеска и со закон претставуваат споменик на природата, одлучија пратениците на денешната седница.

Предлог-законот беше изгласан од 78 пратеници, а само двајца се изјаснија против.

Целта на прогласувањето на локалитетот Вевчански извори за споменик на природа е заштита и зачувување на изворите во природна состојба.

Вкупната површина на споменикот на природата Вевчански извори изнесува 1.370 хектари.

Законот предвидува со споменикот на природа да управува градоначалникот на општината Вевчани.

За заштита на споменикот на природата ќе се донесе план за управување и годишни програми за заштита на природата во кои се утврдени посебните мерки и активности.

Споменикот ќе биде заштитуван и од посебна чуварска служба што ќе ја формира општината.

Локалитетот Вевчански извори е прогласен за заштитено подрачје уште во 1999 година, со одлука на општинскиот совет.

Следејќи ги слепо своите геостратешки планови, можно е американските геостратези и во Македонија да направија уште една грешка, во низата грешки во последните две декади.

повеќе

Подгорица во 2019 година ќе добие споменик на Јосип Броз Тито.

повеќе

Mоменталната правна поставеност на урбанистичкото планирање не обезбедува соодветна судска заштита на граѓаните.

повеќе