Вевчански извори станаа државен споменик на природата

Познатите Вевчански извори од денеска и со закон претставуваат споменик на природата, одлучија пратениците на денешната седница.

Предлог-законот беше изгласан од 78 пратеници, а само двајца се изјаснија против.

Целта на прогласувањето на локалитетот Вевчански извори за споменик на природа е заштита и зачувување на изворите во природна состојба.

Вкупната површина на споменикот на природата Вевчански извори изнесува 1.370 хектари.

Законот предвидува со споменикот на природа да управува градоначалникот на општината Вевчани.

За заштита на споменикот на природата ќе се донесе план за управување и годишни програми за заштита на природата во кои се утврдени посебните мерки и активности.

Споменикот ќе биде заштитуван и од посебна чуварска служба што ќе ја формира општината.

Локалитетот Вевчански извори е прогласен за заштитено подрачје уште во 1999 година, со одлука на општинскиот совет.

За прв пат имаме постапки за амнестија кои не се водат по службена должност (ex officio), туку по приватна иницијатива на засегнатите странки (ex privata).

повеќе

Причината за загриженост не е дали ЕУ успева да создаде функционални и стабилни земји или не, туку тоа што ангажманот на ЕУ во регионот води кон губење на кредибилитетот на Унијата како меѓународен актер и кон неуспех на нејзината Заедничка надворешна и безбедносна политика.

повеќе

Зошто егзистирањето на Северна Македонија „во духот на Преспанскиот договор“ ќе значи фактичко постоење на една орвеловска држава?

повеќе