Беззаконието, хаосот во урбанизмот, дивоградбите, нехигиената, непочитувањето на основните правила за градење во Национален парк... со години е веќе главна одлика за случувањата во Општина Маврово Ростуше и начин на однесување на одговорните лица во општината. Под хотелот Радика и вчера беа пуштени булдожери под објектите кои со решение треба да се урнат, а в понеделник Советот на општината треба да решава за одлука за употреба на албанско знаме во општината.

Македонија

Предложеното законско решение се фокусира на аудиовизуелниот/радиодифузниот сектор, игнорирајќи ги последниве две децении на развој на дигиталниот домен и на интернет, со сите негови позитивни и негативни страни.

повеќе

Според последното истражување на организацијата ПИНА, базирано врз анкети направени со 103 новинарки, 24,1% од новинарките добиле закани за физичко насилство, а 19,5% и закани по животот.

повеќе

Автомобилизам