Уставниот суд ја отфрли иницијативата на Левица за рекламирањето за Локалните избори 2021

Уставниот суд на денешната седница ја отфрли иницијативата поднесена од политичка партија Левица од Скопје за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста на Точка 5 од Упатството за платено политичко рекламирање за Локалните избори 2021 бр.01-3457/1 од 21.09.2021 година, донесено од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Судиите не поведоа постапка за оценување на уставноста на член 65 став 2, во делот „Законот за прекршоците", став 3 во делот „Законот за прекршоците" и член 66-а став 1, во делот: „Прекршочна комисија", од Законот за туристичката дејност, а ја отфрлија иницијативата за поведување постапка за оценување на законитоста на Одлуката за давање на согласност бр. 08-506/4 од 18 август 2021 и Заклучокот за објавување на Одлуката за давање на согласност за објавување на oдлука, бр. 08-360/2 од 5 август 2021 година.

На денешната седница не беше поведена постапка за оценување на уставноста и законитоста на член 84 став 1 од Статутот на Стоматолошката комора на Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија"бр.118/2021).

Иницијативата поднесена за член 91 став 2 од Законот за стечај во делот: „Доверителот кој е упатен на парница е одговорен за штетата што може да биде предизвикана со водењето на парницата ако тужбеното барање биде одбиено како неосновано", како што информираа од Судот, не го доби потребното мнозинство гласови.

Како да ги зачуваме националните и креативни наследства со помош на вештачката интелигенција?

повеќе

Ќутејќи - банализирамо. Банализирајќи - нормализирамо. Нормализирајќи - дозвољуемо пред очи да ни се повампируа фашизмот и нацизмот.

повеќе

Самата идеја на странските директни инвестиции е да донесе нови вработувања со повисоки плати кои треба да ги исплаќа странскиот инвеститор.

повеќе