Извештај на ЈП „Водовод и канализација“

Водата во Скопје е безбедна и квалитетна за пиење

ЈП „Водовод и канализација“ го објави извештајот за квлитет и безбедност на водата за пиење и согласно добиените резултати од испитувањата сите земени примероци одговараат на Правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење.

„екторот за санитарна контрола во периодот од 28.12.2020 до 31.12.2020 зема 146 примероци за физичко-хемиска и 146 примероци за микробиолошка анализа на вода за пиење од 38 мерни места во град Скопје“, стои во соопштението од ЈП Водовод и канализација.

Како што информираат од јавното претпријатие анализата е спроведена во Секторот за санитарна контрола, кој е всушност прва лабораторија во државата која го акредитира своето работење според стандардот ИСО17025:2018.

Во САД и некои други земји, припадниците на загрозените расни и етнички малцинства имаат пократок животен век од просечниот, и поради тоа не се доволно застапени меѓу оние за кои најмногу се очекува дека ќе починат од ковид-19.

повеќе

Предвидувањата за тоа дека ќе дојде денот кога Бугарија ќе ги искористи пасошите кои Софија така лесно им ги даваше на македонските државјани почнуваат да се остваруваат.

повеќе

Реакцијата на семејството и блиските во однос на пандемијата е пресуден фактор кој влијае на емотивната состојба, размислувањата и однесувањето на младите.

повеќе