Народен правобранител: Државата да биде попосветена на лицата со попреченост

Глобалната пост-ковид, економска и енергетска криза со кои се соочува човештвото, вклучително и нашата држава, претставуваат состојби на ризик и хуманитарни вонредни состојби, во кои лицата со попреченост се едни од најранливите категории на граѓани кај кои постои особен ризик да бидат најисклучени и изоставени, предупредува народниот правобранител во пресрет на 3 Декември - Меѓународниот ден на лицата со попреченост. 

Во согласност со максимата на Агендата за одржлив развој 2030 година „никој да не биде изоставен", од клучно значење е владите, јавниот и приватниот сектор заеднички да најдат иновативни решенија за и со лицата со попреченост, со цел светот да го направат инфраструктурно попристапен и правично место за живеење, смета народниот правобранител.

„Како позитивен исчекор е отпочнувањето на процесот на изготвување на Национална стратегија за правата на лицата со попречност, тековните процеси на деинституционализација и инклузивно образование, како и законско уредување на функционалната проценка согласно Меѓународната класификација на функционирање, попреченост и здравје (МКФ), но сепак уште многу треба да се работи, особено во насока на хармонизација на националната легислатива со ратификуваната Конвенција за права на лицата со попреченост, со цел воведување на законска обврска за почитување и уживање на правата на лицата со попречност на еднаква основа со другите“, оценува Народниот правобранител.

Народниот правобранител смета дека проблемите со кои се соочуваат овие лица се системски и долготрајни, па државата треба попосветено да се заложи за остварување на правата на лицата со попреченост, пришто, да се пристаппи кон решавање на проблемите, заеднички со лицата со попреченост и нивните претставнички организации, овозможувајќи им притоа значајно учество во процесите со што би се постигнале промени во посакуваната насока.

Народниот правобранител потсетува на обврската за обезбедување услови и создавање можности за што поголема промоција, заштита и унапредување на правата на лицата со попреченост, и нивно активно вклучување, со цел активен придонес во создавањето на инклузивно општество.

 

Почнавме со спротивставени мислења околу Законот за работни односи, со кој недела се прогласува за неработен ден. Завршивме на Уставен суд.

повеќе

Да ги споменеме и другите големи глобални предизвици: големите опасности од еколошка катастрофа; зголемувањето на нееднаквоста во нашите општества; и напливот на нови технологии кои можат да го нарушат светот доколку истите не бидат соодветно користени и контролирани.

повеќе

Им благодарам на Русите како креатори, но посебно на бугарските послушни  извршители за пропагандата што ја водат против Македонија. Што направија?

повеќе