Од 1 мај се воведува бесплатен железнички превоз

Согласно мерките за намалување на трошоците на живот за граѓаните, Владата на Македонија преку Министерството за транспорт и врски и ЖелезнициТранспорт АД-Скопје донесе одлука да се воведе бесплатен превоз во железничкиот сообраќај. 

Бесплатен превоз на млади лица до 27 години, секоја прва и трета недела во месецот, во период на викенд денови од петок од 12 часот, до понеделник до 12 часот, бесплатен превоз на стари лица, жени над 62 години и мажи над 64 години секој втор викенд во месецот (петок, сабота и недела), бесплатен превоз за студенти секој четврток и бесплатен превоз за сите ученици во средното образование и тоа еднаш неделно во среда. 

Бесплатниот превоз се воведува од 1 мај 2022 година, согласно возниот ред на Железници Транспорт АД-Скопје за 2022 година.

Римскиот политичар и филозоф, Марк Тулиј Цицерон, во I век пред н.е. укажал дека „кога немате основа за аргумент, злоставувајте го тој што ве обвинува“.

повеќе

Со појавата не енергетската криза многу земји отстапија од зацртаните планови за намалување на емисиите на стакленички гасови.

повеќе

Работите во Македонија забегаа до тој степен што за нив мора да се пишува отворено, „револуционерно“.

повеќе