Катедрата за македонски јазик на универзитетот „Гоце Делчев“ е против францускиот предлог

Катедрата за македонски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет во Штип е против прифаќање на т.н. „француски предлог“ поради штетните последици што произлегуваат од него.

„Одбиваме научната и педагошката работа во Македонија да биде ставена во заложништво на цензура од странска земја, особено не од земја што со децении наназад демонстрира презрив, ненаучен, неевропски и нехуман однос токму кон македонистиката. Нашите предци ни ги оставиле македонскиот јазик и македонскиот идентитет без рок на траење и без можност за замена со евентуално зачленување во какви било сојузи за 20 или 50 години од денес“, се вели во ставот на Катедрата за македонски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет во Штип при Универзитетот „Гоце Делчев“.

Минатата недела во јавноста се актуелизираше дискусијата за концептот на даночната реформа.

повеќе

Војната во Украина ја разоткри вистината за Русија, но и вистината за Европа. 

повеќе

Несанкционирањето на овој говор доведува до повторување, ширење и злоупотреба на овие аномалии како еден вид „нормализиран“ начин во политичката борба против поединци и групи со различни мислења.

повеќе