Според класификацијата на ОН

За три години индивидуалната потрошувачка во Македонија е зголемена за 14 %

Најголем пораст на индексите на трошоците на животот според класификацијата на статистичкиот оддел на ОН (COICOP) во Македонија регистриран е кај храната и безалкохолните пијалоци (19,6%), транспортот (19,6%) и алкохолните пијалоци, тутунот и наркотиците (17,5%).

Во споредба со 2019 година, индивидуалната потрошувачка според намената во април годинава е зголемена за 14%.

Кумулатовниот раст на храната и безалкохолните пијалоци во проценти е 19,6%, истиот процент важи и за транспортот, растот на алкохолните пијалоци, тутунот и наркотицитее 17,5, на домувањето, водата, струјата, гас и други горива - 13%.

Цените на мбелот, покуќнината и одржувањето на покуќнинатаза овие три години се зголемени за 6,2%, здравјето за 7 %,, рекреација и култура 7,3 %, образование 0,6 %, ресторани и хотели 16,2 %, останати стоки и услуги 9,3 %. Негативни се процентите само за облеката и обувките, за -0,5%, и за комуникации -0,2%.

Класификацијата на индивидуалната потрошувачка според намената (COICOP) е развиена од одделот за статистика на Обединетите нации за да ги класифицира и анализира поединечните потрошувачки трошоци направени од домаќинствата.

А.Д.

 

Неколку години при здрав разум сакаат да ни наметнат и да нѐ убедат дека со соседна Бугарија сме имале заедничка историја. 

повеќе

Деновиве во Комората пристигна нацрт-концептот за даночни реформи, кој треба да претставува основа за јавна расправа во наредниот период.

повеќе

Концептот е насочен кон креирање на оптимален даночен систем, кој ќе го поддржи економскиот раст, а со тоа и животниот стандард на нашите граѓани.

 

повеќе