ДАЛИ МАКЕДОНСКИОТ ДОЛГ Е ОДРЖЛИВ?

Секое бебе се раѓа со 2.274 евра јавен долг

Mоменталното ниво на македонскиот државен и јавен долг се сѐ уште е во одржливи рамки, но се движат кон границата на одржливоста. Иако простор за нови задолжувања постои, поголемиот дел на фискалниот простор е веќе искористен, покажува последното истражување на Институтот за економско истражување и политики Фајнанс тинк (Finance think) од Скопје.

Истражувањето насловено како „Дали Македонските државен и јавен долг се одржливи?“ го процени одржливото ниво на државниот и јавниот долг под различни макроекономски претпоставки.

Резултатите на студијата покажуваат дека, врз база на истражувања повеќе сценарија за среднорочни вредности на макроекономските варијабли кои влијаат врз динамиката на долгот, одржливите граници на Македонскиот државен долг се движат помеѓу 41% од БДП и 48,7% од БДП. Аналогно, земајќи ја предвид просечната разлика помеѓу државниот и јавниот долг границите на одржливост на македонскиот јавен долг се движат помеѓу 51% и 51,9% од БДП.

Главните препораки кон кои креаторите на политиките би требало да се насочат се: финансирање на исклучиво продуктивни инвестиции со висок фискален мултипликатор, целосно елиминирање на непродуктивните тековни трошења, додека растот на тековните трошења за плати во јавна администрација, пензии и социјални трансфери треба да се усогласат максимално со номиналното ниво на раст на економијата. Дополнително стабилизација на деловното институционалното и правното окружување ќе доведе до подобрување на кредитниот рејтинг, кој би довел до намалување на премијата за ризик на државата и воедно пониски каматни стапки на задолжувањата во иднина, соопшти Фајнанс тинк.  

Постојат кафе барови каде стои натпис дека немаат интернет па препорачуваат луѓето да си прават муабет како порано. 

повеќе

Заев рече дека не му се допаѓа како соседните земји реагирале на кризата во Македонија и власта во Србија ја нарече „националистичкото раководство на Вучиќ“, па во Белград предизвика епидемија од паѓања во несвест од изненаденост и навреденост. Хм, во што е точно проблемот?

повеќе

Луѓето се лутат што бизнисмените не реагирале или недоволно критикувале за лошите владини потези во минатото. Од нивна перспектива - веројатно со право.

повеќе