Донесете мудра одлука и инвестирајте во најважното - здравјето и животот

Во моменти кога вашето здравје или здравјето на вашите најблиски е загрозено, сакате најдобра грижа и брз прием кај експерти за кои сметате дека се најдобри во нивната област. Денес, достапноста на врвни лекари, непречен пристап до најмодерната дијагностика и извршен преглед веќе не е луксуз. Сето ова е достапно со полиса за доброволно здравствено осигурување која обезбедува удобна и ефикасна медицинска нега.

Доброволното здравствено осигурување е наменето за секој што сака повисок стандард на здравствена заштита и е додаток на основната здравствена заштита гарантирана со Законот за задолжително здравствено осигурување.

Пакетите за доброволно здравствено осигурување Крокејр (CROCARE) што ги нуди Кроација осигурување обезбедуваат брза и лесно достапна медицинска услуга. Тоа значи директно одење на лекар, без бескрајни редици и губење време. Заедно со удобноста и квалитетот на здравствената услуга, посебна предност е обезбедената поддршка во текот на лекувањето и директно плаќање спрема болниците кои се дел од партнерската мрежа.

Осигурувањето CROCARE е без сопствено учество во штета, односно 100 проценти ги покрива трошоците за здравствените услуги кои директно се наплаќаат кон болниците преку сопствен контакт центар на Кроација. Притоа, секој осигуреник преку својот личен профил на „Моја Кроација“ може  онлајн да пријавува и да ја следи секоја штета. Ова осигурување обезбедува и територијално покритие за операции и болничко лекување низ цела Европа.

Постојат неколку пакети кои вклучуваат различно ниво на медицинска заштита. Основниот пакет вклучува болничко лекување, лекување од малигни заболувања и специјалистички прегледи во сегментот на превентивната нега. Пакетот CROCARE + како дополна на основниот пакет нуди и комплексна дијагностика, додека CROCARE flexy како дополна на основниот пакет ги покрива трошоците за набавка на лекови како и за физикална терапија. Во сите пакети за индивидуално и семејно здравствено осигурување, дополнително може да се приклучи ризикот бременост. За секој од овие пакети осигурувањето може да се плаќа месечно, а заштита се добива за целата година.

Во рамките на овие пакетите за семејно и колективно осигурување може да се склучи и покритие за болничко лекување на ковид-19, покритие достапно за прв пат на нашиот пазар.

Затоа, донесете мудра одлука и инвестирајте во најважното - во здравјето и животот. Покажете одговорност кон себе и членовите на семејството и направете ја иднината побезгрижна.

Комерцијален текст

Концептот е насочен кон креирање на оптимален даночен систем, кој ќе го поддржи економскиот раст, а со тоа и животниот стандард на нашите граѓани.

 

повеќе

Иако е важно да бараме решенија за нашата заедничка историја и да се обидеме да ги разликуваме фактите од пропагандата, зарем не е исто така важно да научиме да живееме заедно и покрај нашите различни и силно политизирани гледишта?

повеќе

Нашето општество е социјално неправедно, а социјалната неправда е, и ќе биде погубна.

повеќе