Царинските стапки за производство на технолошки напредните производи се намалија

Прифатена е иницијативата на Асоцијацијата на компании со технолошки напредно производство при Советот на странските инвеститори на Стопанската комора на Северна Македонија за намалување на царинските стапки за производи (компоненти) потребни за производство на технолошки напредни производи.

Асоцијацијата на странски компании со технолошко напредно производство при Советот на странски инвеститори во рамките на Стопанската комора ја поздравува вчерашната одлука на Владата за  намалување на царинските стапки на одделни компоненти потребни за производство на технолошки напредни производи.

По иницијатива на Асоцијацијата, се побара изедначување на царинските стапки на ниво на оние во Европската Uнија за одделни компоненти кои им се неопходни на компаниите за нивниот технолошки процес, а со времетраење до 30 јуни 2022 година.

„Намалувањето на увозните давачки е на нивото на царинските стапки на Европската Унија со цел да се зголеми извозната конкурентност на домашната индустрија која произведува технолошки напредни производи, a се однесува во најголем дел на суровини и репроматеријали кои ги употребуваат првенствено компаниите членки на  Асоцијацијата на странски компании со технолошко напредно производство.

Во услови кога усогласувањето со царинските стапки на ЕУ се јавува како обврска на земјата во процесот на пристапување во ЕУ, автономните мерки претставуваат привремено решение што е во функција на зголемување на извозната конкурентност на индустријата во земјава, која произведува технолошки напредни производи. Тоа, секако ќе придонесе за подобро деловно работење на сите компании од секторот, но и за поголема атрактивност на земјата при привлекување нови компании со странски капитал. 

Позитивниот одговор од страна на Владата се должи на опсежните анализи и  интензивната комуникација со Асоцијацијата во изминатиот период, којашто останува доследен партнер, за изнаоѓање трајно решение за целосно и трајно усогласување на царинските стапки, но и за генерално унапредување на бизнис климата за инвеститорите“, соопшти Стопанската комора.

Во саботата во јавноста го претставивме предлог-ребалансот на Буџетот за 2022 година, откако истиот беше усвоен од страна на Владата.

повеќе

Наспроти сесловенскиот и општоевропскиот карактер на нивната дејност, Кирил и Методиј станале објект на присвојувања уште од средниот век.

повеќе

За пишувањата на Хари Костов за проблемите на државата – ако компетентен човек зборува за нефункционирањето на правната држава, кое има директен одраз врз економијата, не може тоа да се заврши со охридскиот уличен жаргон.

повеќе