„Брако“ обезбедува обучен и квалификуван кадар подготвен за работните процеси

Во „Брако“ е во тек реализирањето на феријална практична настава за повеќе наставни програми во рамките на проектот Дуално образование. Учениците од овој модел на образование се идниот обучен кадар подготвен за вклучување во производствените технолошки процеси.

Современата технологија, машините и опремата во кои „Брако“ во континуитет инвестира, овозможува беспрекорно реализирање на ова стручно образование по германски модел каде во комбинацијата на теоријата и праксата посебен акцент се става токму на практичната обука во компаниите.

„Во моментов ученици од втора година од ССОУ ’Коле Неделковски’ од Велес ги спроведуваат стекнатите теоретски знаења во пракса, од струката Техничар за производно машинство,“ вели Олгица Минова, сертифициран ментор за работа со ученици во „Брако“.

„Брако“ е партнер на програмата Дуално образование која е исклучително ефикасна во создавањето стручни кадри кои се барани во производствените процеси во период на невработеност токму поради несовпаѓањето на вештините.

Минатата недела во јавноста се актуелизираше дискусијата за концептот на даночната реформа.

повеќе

Војната во Украина ја разоткри вистината за Русија, но и вистината за Европа. 

повеќе

Несанкционирањето на овој говор доведува до повторување, ширење и злоупотреба на овие аномалии како еден вид „нормализиран“ начин во политичката борба против поединци и групи со различни мислења.

повеќе